Paní Kavalírová bude na chatu ČT24

Naděžda Kavalírová

Letos uplynulo šedesát let od komunistického převratu v Československu v únoru 1948.

Jednou z organizací, která neúnavně upozorňuje na tragické důsledky totalitní vlády
komunistické strany, je Konfederace politických vězňů. Ta ještě stále sdružuje lidi, kteří prošli
peklem lágrů, přežili celu smrti nebo dokonce utekli na Západ. Ale zastupuje i oběti, resp. rodiny těch,
kteří podlehli komunistickým represím. Paní Kavalírová je rovněž předsedkyní Rady
Ústavu pro studium totalitních režimů. Tato instituce má před sebou nelehký úkol zpracovat
archivní materiály z období nesvobody. Ať už z nacistické okupace nebo v podobě
materiálů bývalé státní bezpečnosti.

Více na www.ct24.cz/chat/132-nadezda-kavalirova/