Pamětní deska Miroslava Plesingera-Božinova

Životopis Miroslava Plesingera-Božinova.

Projev předsedkyně KPV ČR MUDr. Naděždy Kavalírové při příležitosti odhalení této pamětní desky:

Vážený pane starosto, vážení hosté, vážení přátelé, bratři, sestry,

dovolte mně, abych Vás pozdravila jménem KPV ČR. Se zaujetím jsem si přečetla krátké curriculum vitae o muži, u jehož hrobu stojíme. S pohnutím prožívám slavnostní odhalení pamětní desky muže, který je pro mne nevšedním politickým vězněm.

Jsem vděčná, že tu mohu být s Vámi a poklonit se památce Ing. Miroslava Plesingera-Božinova. Jeho život, prostoupený setkáváním a spoluprací s předními muži této země byl naplněn úsilím o nabytí a udržení samostatnosti v ČSR. Není pro mě překvapením, že znalostí a kontaktů Ing. Plesingera na mezinárodním poli nebylo využito po osvobození z nacistického zla v roce 1945. Není pro mě překvapením, že jeho znalosti a kontakty na mezinárodním poli mu byly přítěží po únorovém puči v roce 1948 a jeho odsouzení a uvěznění ve vysokém věku v roce 1953 bylo pouze logickým vyústěním odvěkého boje mezi dobrem a zlem, mezi spravedlností a nespravedlností, mezi hrdinstvím a zbabělostí. V určitých fázích politického vývoje této země se za čest a mravnost platilo ztrátou svobody, někdy i života. Díky, že ta doba je minulostí.

Mé osobní poděkování patří PhDr. Miroslavu Pavlíkovi za objevitelský čin o slavném neratovickém rodákovi, na něhož památka musí překročit hranice Neratovic a být zapsaná do knihy pravdy o této zemi zlatým písmem.

Naděžda Kavalírová