Památce generála Heliodora Píky

Na přípravě se podílely zainteresované posádky Armády ČR, místní složky
Integrovaného záchranného systému a Hasičského záchranného sboru, pobočka Svazu
důstojníků a praporčíků, Asociácia UN-V SLOVAKIA, Združenie zberatelov historických vozidiel
Slovenskej republiky- národný orgán F.I.V.A,   53. brigáda pasivních systémů
a elektronického boje generála Heliodora Píky,  řada sdružení pečujících
o odkaz vojenských tradic, historikové, pamětníci, soukromí sběratelé, váleční
veteráni.

V neděli 21. června 2009 byla u vchodu do věznice Plzeň-Bory  odhalena pamětní
deska
, připomínající 60. výročí popravy divizního generála Heliodora
Píky. Pietního aktu se zúčastnila ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Daniela Kovářová,
z pověření ministra obrany generálmajor Ing. Jiří Halaška, velvyslanec Slovenské republiky
v ČR Petr Brňo, generální ředitel Vězeňské služby ČR plk. Luděk Kula, ředitel Vojenského
historického ústavu plk. Aleš Knížek, náměstek primátora města Plzně Ing. Petr
Náhlík, předseda plzeňské pobočky KPV ČR Ing. Jaroslav Cuhra, ředitel věznice plk. Petr Folk
a další významní hosté.

V dalších dnech projekt pokračoval v součinnosti s městy Tábor, Chýnov, Sezimovo
Ústí, Planá nad Lužnicí a Soběslav.

V úterý 23.6. se v Klokotech v kostele Panny Marie uskutečnila ekumenická
bohoslužba
za padlé, popravené a umučené vojáky Československé armády,
kterou celebroval pater Martin Sedloň.

Téhož dne odpoledne proběhla na Jihočeská univerzitě v Táboře
vernisáž výstavy o odkazu generála Heliodora Píky a vernisáž
žákovských a studentských výtvarných prací na téma historie a současnost
naší armády. Ceny vítězům výtvarné soutěže předala místostarostka Mgr. Zuzana
Pečmanová a předseda táborské pobočky KPV pan Miroslav Růžička, který se velmi ochotně
a obětavě účastnil besed, probíhajících v rámci promítání filmů.
Vždy v dopoledních hodinách zhlédly školní děti dokumenty a  oceněné
audiovizuální snímky soutěže „Totalita očima dětí“.  

Až do 26. června byly ve večerních časech bezplatně promítány dokumentární
a hrané filmy pro širokou veřejnost.     

V sobotu 27. 6. 2009 na letišti Všechov /Tábor/ byl projekt završen programem „Den česko
— slovenských vojáků“.

Od dopoledních hodin návštěvníci obdivovali více než padesát exponátů vojenské
techniky, kterou reprezentovaly historické kluby nejen z Čech, ale velké zastoupení patřilo
Sdružení sběratelů historických vozidel Slovenské republiky. Díky Vojenskému historickému
ústavu mohli diváci spatřit na vlastní oči jízdu legendárního tanku Merkava. Kromě
dynamických ukázek unikátních exponátů a celé řady zajímavých aktivit zde
složky hasičských záchranných sborů předvedly vyprošťování osob z havarovaných vozidel
i hašení požáru. K atraktivitě programu patřily dramatické lety dvouplošníků stejně jako
velkolepá přehlídka historických a soudobých vozidel doprovázená zasvěceným
komentářem ing. Petra Jiráska. Návštěvníci, zejména rodiny s dětmi, ocenili nejen mnoho
pozoruhodných informací o typech vozidel a formách pozemního i vzdušného boje během
první i druhé světové války, ale také možnost dotknout se mimořádných
exemplářů, opečovávaných nadšenými sběrateli a muzejníky, svézt se na nich
nebo vyzkoušet střelbu či jiné interaktivní programy.

Hlavní slavnostní úvod provedl plukovník generálního štábu Mgr. Petr
Milčický, velitel 53. brigády pasivních systémů a elektronického boje generála
Heliodora Píky, místostarostka Tábora Mgr. Zuzana Pečmanová a přidělenec obrany Velvyslanectví
Slovenské republiky ČR plk. Alexander Sidorják. K významných hostům patřila mj. delegace Ministerstva
obrany a Ministerstva spravedlnosti, ředitel krajského vojenského velitelství České Budějovice plk.
Vladimír Pešek, ředitel VHÚ plk. Mgr. Aleš Knížek, plk. Alexander Lehner a další osobnosti.
K přátelské atmosféře přispěli svým dílem organizátoři, erudovaní
sběratelé i zvídaví návštěvníci, kteří odcházeli obohaceni o nové
poznatky z naší dramatické vojenské historie. Laskavou tvář nastavilo v povodňovém
týdnu mimořádně i slunce, jakoby i ono vzdávalo čest památce velkého vojevůdce
a vlastence generála Heliodora Píky.

Zdroj: d.ř.- červen 2009