Otevřený dopis s prosbou o pomoc

Dnes, po více než padesáti letech od těchto událostí můžeme pracovat s archiváliemi,
které byly zpracovány při vyšetřování StB, použít soudní materiály i jiné
prameny. Uvedené písemnosti však musíme z hlediska vypovídací hodnoty posuzovat
s největší mírou kritiky a neomezovat se pouze na ně. Nenahraditelným zdrojem informací
zůstávají svědectví žijících pamětníků. Z tohoto důvodu se obracíme na vás, na politické vězně, kteří byli v roce 1951 vyšetřováni StB v Jihlavě a v Praze.
Pokud jste byli v tomto roce vyšetřováni, případně jste měli možnost setkat se s výše
uvedenými kněžími, sdělte nám, prosím, své svědectví. Podstatné nejsou pouze informace
o těchto třech kněžích, ale také svědectví o krutých vyšetřovacích metodách
v té době užívaných. Je pochopitelné, že mnozí z vás již nebudou chtít
vzpomínat na tyto bolestné chvíle svého života, přesto vás o tuto pomoc prosíme.
Věříme, že také vaše šetření může značnou měrou pomoci k vyrovnání se s minulostí.

Přijmete-li naši výzvu, obraťte se, prosím, na některý z kontaktů — Biskupství
brněnské, Diecézní církevní soud, Petrov 5, 601 43 Brno, tel.: 543 237 051, nebo na e-mail: ruzicka@biskupství.cz, mobil: 774 531 055.

Děkujeme za odvahu a ochotu své svědectví sdělit.

S pozdravem — Jan Růžička, moderátor kanonizačních řízení.

P.S. Své sdělení můžete také předat na ústředí KPV v Praze, k rukám bratra Lea
Žídka.

Zdroj: ZdK.