Oslava 17. listopadu ve Vyškově

Po pietním aktu se uskutečnil v Knihovně K. Dvořáčka pořad dokumentů a básní, vzniklých ve vězení známými i zcela neznámými básníky. U pomníku zazněly dva krátké proslovy. Jeden pronesl starosta města dr. Petr Hájek, druhým řečníkem byl předseda pobočky KPV Vyškov. Řekl: „Vážení přítomní, pro mne jako představitele politických vězňů III. odboje je potěšením i ctí vidět, kterak významní činitelé okresu Vyškov vzdávají poctu politickým vězňům, kteří obětovali pro budoucnost národa i celé oblasti Vyškovska to nejlepší, co lze věnovat do vínku budoucím generacím: mládí, zdraví i život.

Již mnoho z našich řad odešlo za velkou oponu lidské existence, všichni bez rozdílu toužili po tom, aby naše oblast a všechny naše oblasti rozkvétaly, aby v nich panovala ekonomická, ale především duchovní a společenská svoboda, smír a vzájemná tolerance. Jako političtí vězni tvořili jsme ve stínu šibenic jednolitý celek, bez rozdílu politického, náboženského přesvědčení. To je jeden z odkazů III. odboje pro dnešek i pro budoucnost. Je to memento pro dnešní praktickou politiku na komunální a především celostátní, parlamentní a vládni úrovni. Kdybyste nahlédli do srdcí účastníků III. odboje, našli byste tam mnoho inspirace pro činnost politickou, ekonomickou, sociální: snahu o budování spravedlivé společnosti, harmonických sociálních struktur, podnikatelské aktivity,utváření státu, ciselování národního uvědomění, usilování o sjednocující vývoj Evropy, to vše najdete v osudech účastníků III. odboje. Vaše účast na tomto pietním aktu podává důkaz, že máte dobrou vůli naslouchat spravedlivému tepu skrytých i viditelných dějin, a za to vám patří dík.“

Bohumil Robeš, předseda pobočky KPV Vyškov