Opozice žene Ústav pro studium totalit k soudu

Jaké jsou úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů

  • zpracovat a zpřístupnit údaje z minulých režimů, což by mělo přispět k pochopení komunismu
    a zároveň zabránit tendenčnímu výkladu historie
  • analyzovat příčiny a způsob likvidace demokratických aktivit v období komunistické totalitní
    moci a zpřístupňovat veřejnosti dokumenty z příslušné éry
  • věnovat se také období nacistické okupace českých zemí

Pracovníci ústavu se budou zabývat vzdělávací a publikační činností. Jedním
z prvních počinů je časopis Paměť a dějiny. Další informace o ústavu jsou na jeho webových
stránkách www.ustrcr.cz.

Opozičním poslancům také vadí formulace zákona, například označení celého
období komunistické vlády za totalitu.

Nelze předjímat, kdy Ústavní soud o návrhu rozhodne. Podnět dostal na starost soudce Jiří
Nykodým, rozhodnout ale o něm musí plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň.

Levicové poslance zastupuje před soudem sociální demokrat Zdeněk Jičínský. „Další
poslanci se připojili na základě svého vlastního rozhodnutí, nebylo přijato žádné
usnesení,“ řekl šéf poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek.

Levicoví poslanci se obávají, že výsledky bádání státem zřízené
instituce budou lidé pokládat za “oficiální“ a jediný možný výklad dějin.
„Tak bude fakticky omezována ústavně zaručená svoboda vědeckého bádání,“
stojí v návrhu.

Ideologická terminologie

Podle poslanců je chybou zákona také ideologická terminologie. „Zákon autoritativně označuje
úsek československých dějin od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 jako období komunistické
totalitní moci. Nebere v úvahu, že období bylo z hlediska způsobů výkonu státní moci
proměnlivé a nebylo v tomto směru kompaktní,“ upozorňují poslanci.

Zatímco 50. léta podle nich skutečně byla totalitou, v 60. letech se režim postupně demokratizoval, a ani po okupaci vojsky Varšavské smlouvy se prý zcela nevrátil k represivním praktikám z časů kultu
osobnosti.

„Tento stát provedl také řadu opatření pro celkovou společnost obecně pozitivních, zvláště
v oblasti sociální. Jako dílčí příklad lze uvést třeba prohloubení
praktického zrovnoprávnění žen v životě politickém, hospodářském a rodinném či
upuštění od rozlišování mezi dětmi podle jejich původu,“ píšou levicoví poslanci.

Ústav bude studovat i nacismus

Ve stížnosti levice navrhuje Ústavnímu soudu zrušit zákon jako celek. V případě, že by
soudci návrhu vyhověli, ztratil by Ústav pro studium totalitních režimů zákonný podklad pro
své fungování. Alternativně poslanci požadují vypuštění slova totalitní v řadě
pasáží zákona.

Hlavní motivací pravice pro založení ústavu byla snaha soustředit a uspořádat písemnosti
všech bezpečnostních složek komunistického režimu. Zpracování a zpřístupnění dat by
prý mělo přispět k pochopení komunistického režimu a zároveň zabránit tendenčnímu
výkladu historie.

Ústav by měl analyzovat i příčiny a způsob likvidace demokratických aktivit v období
komunistické vlády a zpřístupňovat veřejnosti dokumenty z příslušné éry. Má se věnovat také období nacistické okupace českých zemí. Pracovníci ústavu se budou
zabývat vzdělávací a publikační činností. Jedním z prvních počinů je časopis
Paměť a dějiny.

Zdroj — Novinky, ČTK ,


Vyjádření Konfederace politických vězňů ČR

KPV je překvapena, že legislativec komunistických zákonů, pan Zdeněk Jičínský (bývalý
člen KSČ — nyní ČSSD) se nezměnil ani po 18 ti letech změny od vlády komunismu a dovolí si protestovat
proti možnosti odhalení zločinů komunismu v této zemi.

Ústav pro studium totalitních režimů, který ještě nezačal pracovat je mu trnem v jeho
politického přemýšlení a už nyní hlásá a zastupuje „odporníky“ pro jeho
zrušení. Že by se snad mohly najít — odhalit — jeho osobní souvislosti — iniciativy — na tehdejších zločinech i třeba v oblasti legislativy, ve které je on velice fundován ?

Pane Zdeňku Jičínský, nechte ústav pracovat, tak jak má, vám i vašim souputníkům
„neublížil“ lustrační zákon, zákony o protiprávnosti komunistického režimu,
tak si jistě najdete „skulinu“, kterou vyklouznete z té možnosti, která by vám, náhodou,
mohla byť jen trochu ve vaší politické obratnosti ublížit. Díky současné demokracii jste mohl
řídit i první zasedání parlamentu a to je pro vaše EGO málo?

Skutky a skutečnosti, které byly páchány a to nejen v letech padesátých nelze zapomenout a je
jen nutné se opravdu pravdě podívat do očí a také skutečnou pravdu říci všem, kteří skutky
a skutečnosti doby komunistického režimu neznají a vy jim v tom bráníte — zuby, nehty.

Nebudeme vás soudit a zavírat do kriminálů, tak jako jste to dělali vy — komunisté — ale
bránit tomu, aby minulost byla poznána se už neubráníte — vás bývalých, nebo
i současných komunistů je jen asi 14 %, převážně starších občanů a to ještě těch, kteří byly,
tak jako vy nomenklaturní soudruzi. To vám ještě ani v 21. století nedošlo, že personifikované zločiny Stalina i Gottwalda (o dalších nemluvím) byly samotnými komunisty veřejně
odsouzeny — bohužel nepotrestány.

Jednoznačně nelze dělit režimní systém na různá období — v letech padesátých,
následně umírněnější v letech šedesátých atd. — komunistický režim byl
zločinný ve své podstatě a skutcích a to v celém období jeho absolutní vlády a to
ve všech zemích, kde měl možnost vládnout.

Pane Zdeňku Jičínský — pokuste se s touto skutečnou realitou smířit.

Zd. K. — prosinec 2007