Odškodnění podle zákona 357/2005 Sb.

Zákon počítá se třemi druhy kompenzací. Jedná se o:

Příplatek k důchodu určený účastníkům odboje za I. a II. světové války a jejich pozůstalým, kteří pobírají starobní a invalidní důchod z českého důchodového systému. Za každý započatý měsíc odbojové činnosti má účastník odboje nárok na 50 Kč, jejich vdovy či vdovci na 25 Kč a sirotci pak na 20 Kč. Minimální výše této částky je přitom zákonem stanovena na 200 Kč.

Zvláštní příspěvek k důchodu se vztahuje na poživatele starobního, invalidního a částečného invalidního důchodu, kteří pobírají důchod upravený kvůli účasti v národním boji za osvobození za II. světové války a také na osoby soudně rehabilitované za věznění v období komunistického režimu, či za pobyt v táborech nucených prací, a pozůstalé po nich. Přímí účastníci odboje či perzekuované osoby mají nárok na 2 500 Kč měsíčně, jejich vdovy a vdovci pak na 1 250 Kč měsíčně. Výše uvedený příplatek a zvláštní příspěvek k důchodu budou pravidelně valorizovány.

Jednorázovou peněžní částku mají obdržet někteří účastníci národního boje za osvobození v době II. světové války a stanovený okruh pozůstalých, kterým jednorázová peněžní částka podle dřívějších zákonů nebyla poskytnuta proto, že odbojová činnost byla kratší než 3, v případě čs. partyzánů 2 měsíce. Účastníci odboje mají jednorázově nárok na 30 000 Kč, jejich vdovy, vdovci a děti na 15 000 Kč.

Všechny druhy kompenzací podle uvedeného zákona budou vyplácet ty orgány státní správy, které oprávněným osobám vyplácejí důchod z českého důchodového systému. Většinu důchodů vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Jednorázovou peněžní částku vyplácí ČSSZ i v případě, že žadatel není důchodce.

Lidé mohou o odškodnění písemně žádat prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze pak prostřednictvím územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení. ČSSZ proto připravila speciální formuláře. Jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ a také na jednotlivých pracovištích ČSSZ.

ČSSZ očekává, že celkem obdrží až 140 000 žádostí — od některých lidí přitom více najednou. Aby byla schopna tuto činnost při svém stávajícím vytížení zvládnout a o žádostech lidí často ve vysokém věku rozhodnout co nejrychleji, vláda schválila finanční pomoc ČSSZ až do roku 2008.

O došlých žádostech bude ČSSZ rozhodovat postupně. Začne v prvním čtvrtletí roku 2006 po potřebném proškolení pracovníků a zásadních, nezbytných změnách ve výpočetní technice a programovém vybavení svých pracovišť. Oprávněné osoby o své peníze v žádném případě nepřijdou, příplatek a příspěvek k důchodu jim bude zpětně doplacen. Časové omezení, do kdy je třeba nejpozději podat žádost o první dva druhy kompenzací (příplatek a příspěvek k důchodu), zákon nestanovuje. Pouze v případě jednorázové peněžní částky je třeba žádost uplatnit prostřednictvím příslušné OSSZ, v Praze PSSZ, do 31. 12. 2006, jinak nárok zaniká.

Podrobné informace o podmínkách nároku na odškodnění včetně formulářů jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ — viz. http://www.cssz­.cz/…n/naroky­.asp.

Doplnění informace:

Výplata této částky je náhradou za BEZPLATNOU PŘEPRAVU a TELEFON KPV a mají na tuto náhradu pouze ti, kteří byli rehabilování a byli vězněni nejméně 12 měsíců a vdovy/vdovci, kteří žili ve společné domácnosti před vězněním manžela/manželky až do smrti jednoho z nich !!

Náhrada — věznění = 2500,? Kč/každý měsíc výplata k důchodu.

* pozůstalá/pozůstalý = 1250,? Kč / každý měsíc k důchodu.

Tento příplatek bude pravidelně valorizován.

Potřebné doklady k žádosti — rehabilitační usnesení, délka věznění, občan ČR.

Poznámka — většina těchto dokladů je již k dispozisi na ČSSZ.

Vojáci a policisté žádají u vlastních penzijních správách.

Z.K. září 2005