Odhalení pamětní desky v Křinicích u Broumova

V krásném prostředí pod Broumovskými stěnami nás přivítala starostka obce
paní Rosová. Po ní přednesl projev bratr plk. Rudolf Macek, ve kterém přítomným
připomenul dobu nesvobody a utrpení politických vězňů. Dalším řečníkem byl bratr Dr. Málek,
který vesvém projevu zdůraznil, že nebezpečí komunizmu stále přetrvává
a že obecKřinice je jednou z mála obcí v ČR, ve které byl odhalen
památník politickým vězňům. Na závěr starostka obce a bratr Macek odhalili pamětní
desku. Následovalo malé občerstvení v restauraci Amerika.

KPV pobočka Náchod