O obraně vlasti a spojenců se nehlasuje

Právě proto si myslíme, že tento region má v našich očích možnost, jak toto spojení
přerušit, a přispět k posílení spolupráce s našimi spojenci. V této souvislosti
zároveň nechápeme odmítavý postoj části veřejnosti vůči umístění radaru
v Brdech a její volání po referendu. Každý má právo na svůj názor, přesto se domníváme, že o obraně vlasti a spojenců se nehlasuje.

V nejbližších dnech si naše země připomene smutné 69. výročí od podpisu Mnichovské dohody,
která se stala odstrašujícím příkladem politiky ústupků tzv. appeasementu. Aktivně jsme poté
proti nacismu bojovali v domácím odboji nebo v zahraničí po boku spojenců. Připomínáme, že to byli právě naši američtí spojenci, kteří v této době podstatně pomohli vrátit většině
Evropy svobodu a demokracii. Právě proto plně podporujeme jednání české vlády s americkou
stranou ve prospěch vybudování protiraketové základny v Brdech a věříme, že uzavřená
dohoda posílí bezpečnost nejen našeho státu, ale i spřátelených zemí pro klidný
život dalších generací.

V Praze dne 26. září 2007

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně KPV ČRLeo Žídek, předseda politické komise KPV ČR

Zaslal Zdeněk Kovařík

Související články: