O nás, bez nás — otevřený dopis předsedovi Nejvyššího soudu v Brně

Nemohli jsme se ovšem přihlásit, protože jsme nebyli předem v dostatečném časovém předstihu
informováni.

Za těchto okolností se nám vnuká myšlenka o úmyslné diskriminaci politických vězňů
padesátých let.

Protestujeme proti tomuto postupu, tj. proti jednání o nás bez nás.

Konfederace politických vězňů ČR, pobočka Brno

předseda RNDr. Hubert Procházka — říjen 2009