Nový primas český Dominik Duka se ujal svého úřadu

„Jsou příležitosti, u kterých by člověk měl být, jmenování nového arcibiskupa je
velká změna v církvi,“ řekl ČTK na hradním nádvoří Jan Vobořil
z pražských Nuslí, který ceremonii sledoval na obrazovce. Intronizaci nepřálo počasí. Ta
byla připravena pro další stovky nebo tisíce lidí, ale nakonec před ní stály jen desítky
věřících a zastavovaly se tam skupinky turistů.

Při slavnostním ceremoniálu poděkoval prezident Václav Klaus Vlkovi za jeho působení v úřadu
a popřál hodně štěstí Dukovi. Klaus také vyjádřil přesvědčení, že se podaří
dořešit některé sporné otázky mezi státem a církví. Hlavními jsou spor
o majetkoprávní vyrovnání a o svatovítskou katedrálu.

Klaus zároveň připomněl aktuální tragédii, která zastínila v médiích
Dukovu intronizaci. Účastníkům mše oznámil, že spadlo letadlo s polským prezidentem Lechem
Kaczyńským a jeho manželkou na palubě. Při neštěstí zemřeli všichni cestující
a posádka. Za oběti se poté pomodlili i věřící v katedrále.

Chrám je symbol české státnosti

Duka ve svém prvním kázání učinil vstřícné gesto v otázce sporu
o chrám sv. Víta. Vyzdvihl jeho význam pro národ, nikoliv výlučné vlastnictví
církve. „Je dnes naším úkolem změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny tvůrců
a stavitelů,“ řekl Duka. Katedrála je podle Duky symbolem české státnosti a církev
součástí národa.

Duka zdůraznil také zakotvení národní kultury v bibli a v příchodu sv. Cyrila
a Metoděje, ale také sepětí se starozákonními židovskými kořeny. Na závěr
poděkoval kardinálu Vlkovi za vybudování základů, na kterých může stavět při své
práci.

Vlk stál v čele diecéze od roku 1991. Duku, kterému bude za několik dní 67 let,
čeká z titulu primase českého a pražského arcibiskupa řada jednání s politiky jako
jednoho ze zástupců církví a náboženských společností v Česku. Papež Benedikt
XVI. Duku jmenoval arcibiskupem letos 13. února.

Před tím, než Vlk předal Dukovi berlu a symbolicky ho uvedl na arcibiskupskou katedru, se četla latinsky
a česky bula, kterou papež Benedikt XVI. jmenoval Duku pražským arcibiskupem.Autor/ři: ČTK 

Redakce KPV: Zd. K.

Projev při intronizaci O. Dominika Duky

Vážený pane prezidente, vážení představitelé církevního a občanského
života, dámy a pánové, ale především vážený bratře primasi, Otče Dominiku,

ráda bych Vás pozdravila jménem všech politických vězňů — příslušníků
třetího odboje, členů i nečlenů Konfederace politických vězňů České republiky. A také
za sebe i za ně bych chtěla vyjádřit svou radost, že jste stanul na nejvyšším, ale také
na nejzodpovědnějším místě v čele římskokatolické církve v naší
republice.

Dovolte mi nejdříve malé zavzpomínání.

Probíhá nedávné zasedání biskupské konference. V jejím závěru
slouží přítomní biskupové z Čech, Moravy a Slezska ve svatováclavské kapli
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha mši svatou za oběti zemětřesení na Haiti.
Po mši procházejí  biskupové setmělou katedrálou k východu. Prostor chrámu je
naplněn vzrušující atmosférou událostí minulých i tušených.
Potkáváme se v boční lodi. Všichni jsme si vědomi, že zřejmě jeden
z odcházejících biskupů se stane nástupcem pražského arcibiskupa pana kardinála
Miloslava Vlka. Může to být pouze jeden z mnoha charizmatických církevních představitelů. Dnes
již to víme. Roma locuta, causa finita. Primasem naší církve byl jmenován
královéhradecký biskup, politický vězeň komunistického režimu, Otec Dominik Duka.

Chci Vám k tomu, Otče Dominiku, vyslovit velké blahopřání všech, které zde  zastupuji,
ale především vyprošovat Boží pomoc, sílu Ducha Svatého a mocnou přímluvu Panny Marie
a Vašeho  patrona svatého Dominika. Procházíme těžkým obdobím všech možných
krizí. Patří k nim i krize víry. Situace ve světě i u nás je dnes
nesmírně složitá. Věřím však, že jste statečným bojovníkem, který
to zvládne.

A dovolte mi prozradit, co si přejeme a očekáváme také od Vás. Abyste byl vládcem
přísným i laskavým; tolerantním k člověku, ale nesmlouvavým ke zlu. Abyste
nás naučil odpouštět a věřit ve spravedlnost.

Kéž byste se i vy, vážení přítomní představitelé duchovního
i politického života, zástupci domácích i zahraničních institucí a všechen lid
Boží i obecný stali zárukou, že tato přání budou v budoucnu uskutečňována.
Aby se políbil mír a spravedlnost. Aby tak mohla naše vlast vzkvétat a podpořit obnovu celé
naší planety.

Prožíváme velikonoční oktáv a víme, že Kristovo Vzkříšení
zůstává i naší největší Nadějí.

Zdař Bůh!