„Neviditelní“ agenti StB jsou vidět

Po třech měsících analytické práce na tisících náhodně nalezených dokumentů určených původně ve 202 pytlích ke skartaci, totiž zpravodajci ministerstva obrany v těchto dnech zrekonstruovali a doplnili databázi bývalé Vojenské kontrarozvědky (VKR). Ta byla součástí komunistické tajné policie.

„Mezi nalezenými dokumenty jsou záznamy ze schůzek, desítky závazků ke spolupráci či tisíce zpráv o získání vytipovaných lidí. Celkem jde o více než třicet tisíc listů,“ říká namátkou mluvčí Vojenského zpravodajství Ladislav Šticha. Zpravodajci navíc doplnili některé svazky a kádrové spisy StB o dalších 9000 písemností.

Badatelé například definitivně potvrdili již dříve zmiňovaný „zastírací manévr“ StB, který dával skupině velmi aktivních agentů punc nevinnosti. V neúplných svazcích jsou totiž úmyslně vedeni jako oběti, zatímco ve skutečnosti se v letech totality podíleli na diskreditaci nebo i vydírání lidí.

Další skupinou nově objevených agentů jsou podle Štichy ti, jejichž jména sice v databázích Vojenského zpravodajství zanesena byla, avšak bez jakýchkoliv dalších informací. „Jejich složky byly prázdné. Až po jejich doplnění nyní víme, na čem jsme,“ vysvětluje mluvčí.

Likvidaci „nepohodlných dokumentů“ zabránil v roce 1994 bývalý ministr obrany Antonín Baudyš, jemuž byl podstrčen dopis, aby 202 pytlů „nedůležitých záznamů“ zmizelo ve stoupě. Baudyš včera řekl, že si sice už nepamatuje na detaily, avšak vždy, když měl prý dojem, že se lidé z VKR snaží něco přikrýt nebo s ním manipulovat, tak od toho dal ruce pryč.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) začne na základě nových informací Vojenského zpravodajství prověřoval pravost vydaných bezpečnostních prověrek. „Děláme to vždy, když se objeví pochybnost, že držitel osvědčení podmínky prověrky již nesplňuje,“ říká Lubomír Prchal z NBÚ.

Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, jenž dal k prozkoumání zašantročených spisů pokyn, míní, že je nutné nyní zjistit, nakolik byly ohroženy zájmy Česka. Citlivé informace se totiž mohly ocitnout v rukou lidí, kteří jsou podle nově zjištěných údajů nevěrohodní.

Zdroj: Jan Gazdík, Mf DNES 14. srpna 2007