Ne novým symbolům staré totality

Brněnský magistrát chce do 26. dubna 2009 instalovat
na pomník v Brně-Králově Poli nový srp a kladivo v rudé hvězdě. Prý jde
o přání 80 Brňanů, kteří se na magistrát obrátili. Podpořte naši výzvu
— nechceme nové symboly staré totality. Srp a kladivo vždy byl symbol mezinárodního komunismu,
ačkoliv jej brněnský magistrát zaměňuje se znakem Rudé armády. Tím však vždy byla
prostá rudá hvězda. Podpořte prosím proto následující výzvu.

  • Petici a více informací najdete na web stránce Pocta padlým

Magistrát statutárního města Brna

Roman Onderka, primátor

Vyzýváme brněnský magistrát a všechny zainteresované orgány:

odmítněte instalaci symbolů srpu a kladiva v rudé hvězdě na pomník Rudé
armády v Brně-Králově Poli.

Nová instalace symboliky mezinárodního komunismu je urážkou všech obětí komunistické
zvůle a demokraticky smýšlejících lidí.

Vážíme si obětí všech, kteří položili život za osvobození Československa
od nacismu. Stejně si vážíme všech, kdo položili život nebo jej strávili v nesvobodě
za komunistického režimu.

V Brně 15. 3. 2009

KPV-Brno-leden 2009.jpg