Muklové usedli v Senátu

I. Cíl 9. veřejného slyšení:

– připomenutí zástupcům veřejné správy doposud neřešenou otázku zničení lidských osudů v 50. letech minulého století a posouzení právních a legislativních možností šetřit tyto události jako zločiny proti lidskosti

První obrázky (kompletní fotoreportáž se připravuje):

\"muklove-v-senatu-01.jpg\"

\"muklove-v-senatu-02.jpg\"

\"muklove-v-senatu-03.jpg\"

\"muklove-v-senatu-04.jpg\"

\"muklove-v-senatu-05.jpg\"

\"muklove-v-senatu-06.jpg\"

\"muklove-v-senatu-07.jpg\"

\"muklove-v-senatu-08.jpg\"

\"muklove-v-senatu-09.jpg\"

\"muklove-v-senatu-10.jpg\"

\"muklove-v-senatu-11.jpg\"

II. Předmět jednání 9. veřejného slyšení Senátu (projednávané otázky):

1. Historické zhodnocení vyhánění zemědělských rodin a jeho politických souvislostí: komplexní pohled v kontextu politického dění

2. Lze posuzovat a šetřit deportace a přesuny zemědělských rodin v době totality jako zločiny proti lidskosti?

3. Dopady zločinu kolektivizace na současnou podobu českého venkova

II. Program a pozvaní účastníci:

a) k vystoupení na veřejném slyšení k projednávaným otázkám (v tomto pořadí):

Zahájení veřejného slyšení, přivítání a úvodní vystoupení:

Hlavní řečníci:

senátor Jiří Liška, místopředseda Senátu

senátor Václav Jehlička, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

MUDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR

1. Historické zhodnocení vyhánění zemědělských rodin: komplexní pohled v kontextu politického dění

Hlavní řečníci:

Dr. Karel Jech, historik

PhDr. Michal Stehlík, PhD., děkan Filosofické fakulty UK Praha

Doprovodné vystoupení:

Mgr. Otakar Raulím, předseda Zemědělské komise KPV ČR

2. Lze posuzovat a šetřit deportace a přesuny zemědělských rodin v době totality jako zločiny proti lidskosti?

Hlavní řečníci:

JUDr. Renáta Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně

JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti ČR

Doprovodná vystoupení:

JUDr. Eliška Wagnerová, místopředsedkyně Ústavního soudu

MUDr. Mgr. Ivan Langer, ministr vnitra ČR

JUDr. Josef Plocek, zástupce Konfederace politických vězňů ČR

Rozprava k projednaným otázkám

3. Dopady zločinu kolektivizace na současnou podobu českého venkova

Hlavní řečníci:

MVDr. Milena Vicenová, ministryně zemědělství ČR

Ing. Stanislav Němec, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR

b) k účasti a případnému vystoupení v rozpravě:

– poslanci Parlamentu České republiky — Petr Tluchoř, Mgr. Michal Hašek, JUDr. Vlasta Parkanová, RNDr. Martin Bursík

– zástupci justice — JUDr. Pavel Rychetský, JUDr. Miloslav Výborný, JUDr. Dagmar Lastovecká, JUDr. Iva Brožová, JUDr. Josef Baxa, JUDr. Vladimír Stibořík, JUDr. Jaroslav Holubec, JUDr. Věra Miřacká, JUDr. Emil Krause, JUDr. Jan Sváček

– zástupci státního zastupitelství — JUDr. Jiří Kulvejt, JUDr. Ivo Ištvan, JUDr. Martin Staněk, JUDr. Luboš Pětník

– zástupce Ministerstva vnitra ČR, zástupce Policie ČR — plk. Mgr. Vladislav Husák, plk. Mgr. Irenej Kratochvíl, PhDr. Alena Nosková, PhDr. Alena Šimánková

c) k účasti:

— zástupci Konfederace politických vězňů ČR:

Jiří Málek — místopředseda KPV ČR

František Šedivý — místopředseda KPV ČR

Jan Beneš

Čestmír Čejka — mluvčí KPV ČR

Ivan Kieslinger — předseda zdravotně — sociální komise KPV ČR

Hubert Procházka

Milan Nerad — čestný předseda KPV ČR

Oto Stehlík — dokumentační středisko KPV ČR

Zástupci poboček KPV

01 Benešov — Otakar Nigrin

02 Beroun — Richard Wagner

03 Blansko-Boskovice — p. Hrubý

05 Brno — Zdeněk Janík

06 Bystřice pod Hostýnem — Miloš Zajíček

07 České Budějovice — Jan Hajný

08 Česká Lípa — Josef Hejtmánek

09 Děčín — Hugo Engelhart

10 Domažlice — Josef Touš

11 Bruntál — František Fojtů

12 Havlíčkův Brod — Jaromír Stojan

13 Hodonín — Petr Vymyslický

14 Hradec Králové — Zdeněk Kovařík

15 Praha — Mirko Šťastný

16 Cheb — Josef Jeřábek

17 Chomutov — Jiří Zenáhlík

18 Třebíč — Jindřich Nahodil

19 Chrudim — Růžena Popílková

20 Jablonec nad Nisou — Přemysl Červenka

22 Jihlava — Jaromír Rys

23 Karlovy Vary — František Preisler

24 Havířov-Karviná — Bohumír Jakubják

25 Kladno — Jaroslav Holeček

26 Klatovy — František Wiendl

27 Kolín — René Trinkl

29 Jindřichův Hradec — Zdeňka Matuchová

30 Kutná Hora — Jaroslav Křivský

31 Liberec — Otakar Raulím

32 Litoměřice — Vladimír Chlupáč

34 Louny — Rudolf Pihrt

35 Mělník/Kralupy nad Vltavou — Ladislav Hrdina

36 Mladá Boleslav — Zdeněk Klíbr

37 Náchod — Rudolf Macek

38 Most — Rudolf Pihrt

40 Nový Jičín — Václav Hanzelka

41 Nová Paka — Blanka Čílová

42 Nymburk — Antonín Fišera

43 Olomouc — Milan Sehnal

44 Opava — Viktorin Bruno

45 Ostrava — Leo Žídek

46 Pardubice — Josef Stejskal

47 Písek — Jaroslav Brodský

48 Plzeň — Stanislava Svobodová

50 Prostějov — Oldřich Netopil

51 Přerov — František Přeslička

52 Rakovník — Jaroslav Toužimský

53 Příbram — František Zahrádka

55 Turnov-Semily — Sergej Solovjev

56 Strakonice — Věra Kůlová

57 Sokolov — Leo Mrozek

58 Šumperk — Vlastimil Maier

59 Tábor — Miroslav Růžička

60 Teplice — Zdeněk Hrabec

62 Trutnov — Milan Valenta

63 Uherské Hradiště — Vladimír Drábek

65 Ústí nad Labem — Otakar Zajíček

66 Ústí nad Orlicí — Anna Hašková

67 Vsetín — Milan Sedláček

68 Zlín — Albert Černý

69 Znojmo — Jiří Archer

70 Žatec — Václav Hajný

71 Žďár nad Sázavou — Vladimír Bláha

72 Rychnov nad Kněžnou — Jiří Krčmář

73 Svitavy — Jiří Kopřiva

74 Frýdek-Místek — Oldřich Jež

75 Vyškov — Bohumil Robeš

76 Kroměříž — Josef Dobroslávek

78 Břeclav Cyril Michalica

150 Praha — Josef Podpěra

— zástupci nevládních organizací — Český helsinský výbor: Jana Chržová, Pražský akademický klub: Zdeněk Boháč, Společnost Jana Masaryka: Josef Svoboda, PEN klub: Jiří Dědeček, Sdružení bývalých politických vězňů: Stanislav Stránský.

Řečnická doba pro hlavní vystoupení je 15 minut, pro vystoupení doprovodná je 5 minut a pro vystoupení v rozpravě IV.b), která následuje po projednání otázky č. 2, je do 3 minut; do rozpravy se účastníci hlásí písemně. Pořadí vystupujících je dáno pozvánkou s tím, že právo senátorů vystoupit v rozpravě není dotčeno.

O veřejném slyšení Senátu se vyhotovuje protokol podle stenografického záznamu, jehož součástí jsou údaje o jeho konání, účasti na něm, úplné texty vystoupení v rozpravě a písemně podané návrhy a stanoviska účastníků. Protokol je veřejný a je zveřejněn na internetových stránkách Senátu. Účastníci svým vystoupením souhlasí s jeho zveřejněním.

Přemysl Sobotka v. r.

předseda Senátu