Milost pro Brožovou-Polednovou by byla znesvěcením institutu milostí

„Vážený pane prezidente,

s ohledem na naši obvyklou loajalitu vůči Vám považujeme za správné varovat Vás před
vyhověním žádosti o milost, kterou ve prospěch odsouzené JUDr. Ludmily Brožové-Polednové
předložila nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká. Řada občanů, jichž si
vážíme, zejména bývalých politických vězňů, a i my sami bychom vyhovění
považovali přímo za znesvěcení institutu milosti a popření Vaší obvyklé obezřelosti, s kterou
k posuzování žádostí o milost přistupujete.

Překvapuje nás, že JUDr. Renáta Vesecká zneužila svého vysokého postavení, aby se zastala pravomocně odsouzené pachatelky politického zločinu s následkem smrti její oběti, když nikdy
dříve se takto nezastala žádné z obětí justičních přehmatů, a naopak ona sama se občas
dovolávala v neprospěch obžalovaných, kteří byli nakonec proti jejímu názoru
nezávislým soudem zproštěni nespravedlivé obžaloby. Odmítáme její argument, že trest
po tak dlouhé době neplní účel.
Známe řadu případů obžalovaných, kteří
jsou státními zástupci pronásledováni a pod jejich tlakem odsuzováni po sedmi a více
letech (v extrémních případech po 14 letech) k nepodmíněným trestům, ač to odporuje
judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Nevidíme důvod, proč by pro odsouzenou, na jejíchž rukou lpí krev nevinné poslankyně Milady Horákové, mělo platit jinak správné
pravidlo
, když pro jiné odsouzené neplatí. Zejména však namítáme, že použití
tohoto argumentu usvědčuje JUDr. Renatu Veseckou, bývalou prokurátorku protiprávního režimu (vlastně
mladší kolegyni JUDr. Ludmily Brožové-Polednové) z právnické a občanské nezralosti.
V případě válečných zločinů, zločinů proti lidskosti, politicky motivovaných
justičních vražd plní trest účel
, který navrhovatelka neuvádí a tedy jí
patrně není znám: varování pro všechny, kdo by se chtěli cestou obdobných zločinů pustit
v budoucnosti, upozornění, že spravedlnost může zločince dostihnout i po mnoha letech.
JUDr. Renata
Vesecká mimo to uráží českou justic
i tvrzením, že by se trváním na vykonání trestu postavila na úroveň soudů protiprávního režimu z padesátých let:
při všech výhradách, které máme proti jednotlivým selháním naší justice
musíme zdůraznit, že zde se jedná o odsouzenou pravomocným rozsudkem nezávislého soudu
demokratického státu, tam se jednalo o nevinné oběti politicky řízených prokurátorů a soudců protiprávního režimu. Dovolávat se tragického osudu obětí předlistopadové
justice ve prospěch spolupachatelky justiční vraždy je mravně zvrácené.
Upozorňujeme také na praxi justice demokratického a právně vyspělého Německa, která nezná slitování
s nacistickými zločinci srovnatelného věku,
podobně přistupuje k stíhání
pachatelů politicky motivovaných zločinů komunistického režimu polská justice.  

Namítáme dále, že žádost o milost je předčasná. JUDr. Ludmila
Brožová-Polednová nevyčerpala všechny opravné prostředky: má možnost podat ústavní
stížnost. JUDr. Renata Vesecká nevyužila svého práva podat podnět ministrovi spravedlnosti ke stížnosti pro porušení zákona ve prospěch odsouzené. Mimo to není vůbec jisté, že 
lékaři Vězeňské služby ČR uznají odsouzenou za způsobilou vykonat trest, pokud požádá
o upuštění od vykonání trestu pro zdravotní nezpůsobilost.

Navíc dodáváme, že v případě umístění v ženském oddělení
Vazební věznice Praha-Ruzyně v Praze 6 — Řepích by odsouzená vykonala trest ve velmi
humánních podmínkách, o jakých si její odsouzené objeti nemohli ani nechat
snít. Také z toho důvodu považujeme žádost o milost za nedůvodnou.

  S  pozdravem a úctou              

John Bok

předseda spolku Šalamoun“

Konfederace politických vězňů ČR souhlasí s výše uvedenými argumenty.

Zdroj: Fragmenty

přepis Zd. K — září 2008