Milada Horáková

 • Redakce DOM
 • * 25. 12. 1901, Praha
 • + 27. 6. 1950, Praha
 • Česká právnička a politička, vystudovala práva na UK v Praze.
 • 1927 až 1940: pracovnice Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy Od roku 1929: členka a funkcionářka Československé strany národně socialistické.
 • 1939: se zapojila do protinacistického odboje, spolupracovala s Politickým ústředím a posléze se stala členkou vedení Petičního výboru „Věrni zůstaneme“.
 • 2.8.1940: zatčena (spolu se svým manželem) gestapem, vězněna na Pankráci a v Malé pevnosti v Terezíně.
 • V říjnu 1944 odsouzena v Drážďanech k 8 letům žaláře (prokurátor navrhl trest smrti) a vězněna pak až do dubna 1945 v ženské káznici v Aichachu u Mnichova.
 • 20.5.1945: se vrátila do Prahy.
 • 1945 až 1948: členka ústředního výboru Československé strany národně socialistické, poslankyně národního shromáždění, předsedkyně Rady československých žen a místopředsedkyně Svazu osvobozených politických vězňů.
 • Po únorovém převratu 1948: odešla z politického života (10.3.1948 se vzdala poslaneckého mandátu) a pracovala jako sociální referentka Ústředního národního výboru hlavního města Prahy.
 • 27.9.1949: zatčena.
 • 8.6.1950: ve vykonstruovaném procesu odsouzena za údajnou velezradu a špionáž k trestu smrti.
 • 27.6.1950: popravena.