Mene Tekel – pocta hrdinům třetího odboje

Slavnostní vernisáže v pondělí 22. února, kterou zahájil rektor UK Prof. Václav Hampl,
se zúčastnili političtí vězni se svými rodinami, velvyslanci, sympatizanti a děti, které převzaly ceny za úspěšná výtvarná díla v soutěži základních uměleckých škol.

Tradiční zahájení festivalu se uskutečnilo na Staroměstském náměstí, kde s důraznou
výzvou k nekompromisnímu postoji ke komunistické straně vystoupili patronka dne předsedkyně KPV ČR MUDr.
Naděžda Kavalírová, primátor hl.m. Prahy MUDr. Pavel Bém, prezident INTER-ASSO Jure Knezović a předseda
Ekumenické rady církví ČR ThDr. Joel Ruml.

Následující den se v Kongresovém centru Karolina konala mezinárodní konference,
reflektující podtitul celého letošního festivalu „Intelektuální odboj proti
totalitě“. Za KPV ČR zde promluvili patron dne Ing. František Šedivý a Mgr. Zdeněk Křivka, ze zahraničních
hostů mj. ředitelka Nadace pro studium diktatury SED v Berlíně Dr. Anna Kaminsky, chorvatský politický vězeň
Andrija Vučemil či spoluautorka Památníku obětem komunistické totality v Torontu Zuzana Hahn.

Dopolední programy byly věnovány školní mládeži, která zhlédla oceněné
audiovizuální soutěžní snímky „Bojovníci proti totalitě pohledem dětí“,
mladým návštěvníkům byly také určeny koncerty v hudebním klubu Vagon, které byly
doprovázeny dokumentárními filmy z cyklu Příběhy železné opony.

Mimořádný ohlas zaznamenaly Dny Německa a Albánie v Městské knihovně, kde kapacita sálu
nestačila náporu návštěvníků. Programy se uskutečnily pod záštitou a za osobní účasti
velvyslanců a vzácných zahraničních hostů, kteří poskytli autentická svědectví
o krutosti komunistických totalit. Veřejnost byla především zaujata šokujícím osudem
albánského vězně a spisovatele Tomora Alika, který byl internován více než polovinu svého
života.

Své nezastupitelné místo v koncepci festivalu mají literárně hudební večery.
Pásmo z veršů pronásledovaných českých i zahraničních básníků se konalo
v Karolinu v expozici věnované Dagmar Šimkové, světová premiéra jazzového večera
k poctě dramatické tvorby politické vězeňkyně Boženy Jíšové se uskutečnila v kapli Obce
křesťanů.

K oblíbeným vzdělávacím projektům patří tradičně cyklus tematicky zvolených filmů
v kině Ponrepo, komentovaných odborníky a historiky.

Prostor pro vlastní komponovaný program, vztahující se k desetileté činnosti občanského
sdružení, dostaly Dcery padesátých let, které pod patronátem místopředsedy KPV ČR Lea
Žídka podaly osobní svědectví a prezentovaly sociologické studie o traumatech dětí
politických vězňů.

Hlavní záměr projektu MT — oslovit především nejmladší generaci a zapojit ji aktivně do procesu
poznávání novodobých dějin, se daří zejména prostřednictvím originálního
formátu, vytvořeného speciálně pro Mene Tekel. Autor námětu a režisér Jan Řeřicha již
podruhé představil v Porotní síni Vrchního soudu v Praze výsledek
několikaměsíční práce se studenty Právnické fakulty UK. Sobotní veřejný
seminář „Rekonstrukce politického procesu“, tentokrát věnovaný významné osobnosti
Prof. Růženy Vackové, byl zřetelným signálem, že nastupující generace právníků a legislativců přistupuje ke své roli citlivě a zodpovědně.

Duchovním završením bohatého programu se opět stala ekumenická bohoslužba v Chrámu sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, kterou celebrovali světící biskup pražský
Václav Malý a biskup starokatolické církve v ČR Dušan Hejbal. O hluboký umělecký
zážitek se stejně jako v předchozích letech postaral svým vystoupením pěvecký sbor ČVUT.