Mene Tekel 2009 je za dveřmi

Praha budě opět týden žít festivalem Mene Tekel, který přináší výstavy, besedy,
setkání s pamětníky, kolokvia, dokumenty a koncerty.

Program festivalu, aktuality, osobnosti najdete na web stránce: www.menetekel.cz