Memorandum předsedy Senátu PČR

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY — SENÁT

PŘEMYSL SOBOTKA — PŘEDSEDA

Studenti v boj za svobodu a demokracii

Memorandum

V souvislosti s dnes uspořádaným seminářem Studenti v boj za svobodu a demokracii, který se stal unikátním setkáním generací vysokoškolských studentů, kteří se postavili totalitě, prohlašuji:

  • čeští vysokoškolští studenti sehráli vdemokratizaci československého a později českého státu nezastupitelnou roli a postoje hájící demokracii a svobodu jsou pro studenty klíčové dodnes
  • mnozí studenti zaplatili za to, že hájili principy lidské svobody a demokracie, vysokou cenu — téměř celoživotní pronásledování, nemožnost uplatnit se ve vybraných profesích, léta vnacistických nebo komunistických věznicích, ale také cenu nejvyšší — svůj život
  • Senát Parlamentu ČR se je zcela jasně vědom významu studentského odporu proti nacistické a komunistické totalitě 1939, 1948, 1968, a vroce 1989 a apeluje na současné vysokoškolské studenty,aby na odkaz svých předchůdců nezapomínali. Senát PČR ztohoto důvodu inicioval zákon o Ústavu paměti národa, který bude mapovat klíčové křižovatky boje za demokracii našich novodobých dějin
  • Senát Parlamentu ČR se uspořádáním tohoto generačního setkání studentů staví proti jakémukoli druhu totality, proti popírání jedinečnosti každého člověka a upírání jeho práva na svobodné rozhodování o sama sobě
  • památka na studenty, kteří se postavili proti totalitní moci vroce 1939, 1948, 1968 a 1989 zůstává výzvou pro další generace vysokoškolských studentů a mementem neustálého obnovování duchovních principů svobody a demokracie
  • i dnešní doba, kdy je Česká republika součástí demokratických institucí, jako je NATO a EU, přináší možná rizika nastolení totalizujících vlád súčastí komunistů na moci. Tomu je třeba čelit angažovaností, připraveností a adekvátními občanskými prostředky
  • památka studentů a jména těch, kteří vboji za demokracii a svobodu položili svůj život, nesmí být zapomenuta

Praha 24. května 2006


10 LET ČESKÉHO SENÁTU

1996-2006

 

PROGRAM

semináře

„Vysokoškoláci za svobodu a demokracii“

 

10.00-10.30 hod. zahájení semináře

státní hymna

projev předsedy Senátu PČR pana Přemysla Sobotky

zdravice předsedy „Pražského akademického klubu 48“ pana Zdeňka Boháče

10.30-11.30 hod. vystoupení

za rok 1939 — JUDr. Jiří Zapletal

za rok 1948 — Dr. Zdeněk Boháč

za rok 1968 — prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

za rok 1989 — p. Marek Benda

 za současné studenty

zástupce Mladých křesťanských demokratů p. David Čermák

zástupce Mladých konzervativců p. Petr Sokol

11.30-12.00 hod. přestávka na kávu

 

12.00 hod. diskuze

 

závěrečné slovo předsedy Senátu PČR pana Přemysla Sobotky

13.00 hod. koktejl

v Rytířské síni a přilehlých prostorách Valdštejnského paláce

Středa 24. května 2006 od 10.00 hod. Hlavní sál, Valdštejnský palác, Praha