Litoměřická pobočka KPV volá: zabraňte odvolání ředitele Daniela Hermana

a intenzivně bojovaly všemi civilizovanými prostředky proti likvidaci jím vedeného ústavu, o kterou
usiluje nově politicky zvolená levicová většina v Radě ÚSTR ČR (Lukáš Jelínek, Emilie
Benešová, Michal Uhl, Petruška Šustrová) za nového předsednictví exkomunistky a disidentky
Petrušky Šustrové. V Radě v menšině zůstává Naděžda Kavalírová a Jan
Zahradníček. KPV ČR tak významně naplní své poslání a svůj smysl existence
a současného působení. V České televizi vystoupili Daniel Herman a Petruška Šustrová.
Daniel Herman seznámil naši veřejnost, že levicová část Rady ÚSTR ČR žádá, aby
odstoupil, jinak bude odvolán. Současná předsedkyně Rady ÚSTR ČR Petruška Šustrová
se na obrazovce škodolibě a provokativně usmívala, protože si je zřejmě jista, že její většina
v Radě prosadí vše včetně odvolání ředitele Hermana a likvidace ÚSTR ČR, jakmile bude
třeba.

Litoměřice, 25. března 2013

Výbor pobočky č. 32 Litoměřice

P.S. Dopis s podpisy členů výboru byl odeslán poštou.