Leopoldov 2008 — reportáž z cesty

Klimatizovaný autobus zajistil příjemné cestování, takže jsme první den odpoledne dorazili
v dobré náladě do nocležného  místa, pověstného města MODRA, kde jsme úvodem
nahlédli do historie, prezentované významnou postavou Slovenské   historie, Ludovítem
Štúrem, i dalšími ukázkami folklorní historie v místním muzeu.

Hlavní část akce v sobotu 23. srpna byla zahájena mší svatou v místním
leopoldovském chrámu. Poté sešli jsme se všichni, včetně zástupců významných složek
společenského a politického života na Slovensku, u hlavní brány pevnosti Leopoldov.
Nekonečná řada věnců a kytic,  položených k upomínkové desce u portálu pevnosti
a citlivé projevy  vzdávaly nejen poctu obětem komunistické totality,ale vyjádřily
přesvědčení, že společnost se bude vyvíjet optimistickým směrem. Mezi hosty byl rovněž
známý politik Ján Černogurský, který stál u počátků těchto oslav, jež
svým významem i formou mohou se rovnat akcí „Jáchymovské peklo“.

Za KPV ČR promluvil br. Ing.František Šedivý,který v rozsáhlém projevu zdůraznil činnost
účastníků III.odboje jako důležitou součást evropských dějin. Nezapomenutelnou součástí
slavnostního dne byla prohlídka areálu pevnosti.Objekt Nových samovazeb stále stojí.
Zavzpomínali jsme m.j. s bratrem Milanem Sehnalem, předsedou Olomoucké pobočky, na léta, která jsme
zde v přísné izolaci prožili, v mém případě to bylo celkem  1O roků. Byla
s námi i Marie Ryšavá, jejíž otec Josef Vaníček byl zde úkladně zastřelen 28.9.1958.
Patřil mezi trojici vězňů, kteří se před tím pokusili o nezdařený útěk z pevnosti.
Za tuto účast byl Adolf Petrovský 13.5.1959 popraven. Přežil jedině Jiří Nyčkalo. Měl by zde
být zřízen památník utrpení politických vězňů. . V tomto objektu byli vězni
izolováni v mimořádně krutých podmínkách, řada jich zde zemřela. Na místním
hřbitově budují slovenští přátelé originální pomník, jako památku
umučených. Součástí zájezdu byla i návštěva několika památných objektů
na Slovensku ( Červený kámen, Sv.Jur ). Zde jsme  měli  vysoce vzdělaného a ochotného
slovenského průvodce.

Bohumil Robeš, pobočka KPV Vyškov, redakčně zkrátil Zd. K.