Laureátem výroční ceny Hr. Králové — Dr. Fr. Ulricha se stal Mons. ThLic. arcib. Dominik Duka

V lednu 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů. 22. června
1970 byl kardinálem Štěpánem Trochtou vysvěcen na kněze. Nejprve působil v pohraničních
farnostech pražské arcidiecéze (Chlum sv. Maří nad Ohří, Jáchymov, Nové Mitrovice. Roku
1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V této době
se také stal novicmistrem řádu dominikánů a pracoval spolu s Metodějem Habáněm
na možnostech formace členů řádu, později se stal magistrem kleriků a vikářem provinciála. Tato
činnost skončila jeho odsouzením roku 1981 a pobytem ve vězení. V letech 1981—1982 uvězněn
v Plzni-Bory za řádovou činnost, organizování studia dominikánských kleriků, samizdat,
aktivitu a spolupráci se zahraničím. Provinciálem Československé dominikánské
provincie byl od r. 1986 do r. 1998. Až do roku 1989 pracoval v Plzni jako rýsovač. Roku
1986 byl ustanoven provinciálem Českomoravské dominikánské provincie. Po roce
1990 nadále působí jako provinciál dominikánského řádu a vyučuje
na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vykonával též
úřad předsedy Konference vyšších řeholních představených. a viceprezident Unie evropských
KVŘP (1992—1996), člen Akreditační komise při vládě ČR (1990—1998), odborný asistent biblistiky
na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1990—1999).

Biskup královéhradecký

6. června 1998 byl Svatým otcem Janem Pavlem II. jmenován sídelním biskupem
královéhradeckým a 26.9.1998 přijal biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Karla
Otčenáška a spolusvětitelů kardinála Miloslava Vlka a apoštolského nuncia arcibiskupa Giovanniho Coppy
v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Je šéfredaktorem teologické revue Salve.
Spolu s Františkem X. Halasem byl hlavním překladatelem Jeruzalémské bible. V letech 2000—2004 byl
místopředsedou České biskupské konference. V rámci ČBK je předsedou Komise pro nauku víry
a předsedou Komise pro katolickou výchovu. 28.10.2001 byl vyznamenán prezidentem republiky Medailí I.
stupně za zásluhy o Českou republiku a 2.6.2003 mu byl udělen ministrem obrany České republiky
Záslužný kříž II. stupně.V současné době je členem Etického fóra ČR, Vědecké
rady KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice,
Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní rady Českého katolického biblického
díla, členem Centra biblických studií, Mezinárodní katolické revue Communio a Rodiny sv.
Zdislavy o.s., šéfredaktor Salve — revue pro teologii, kulturu a duchovní život.

 Dovede fundovaně a srozumitelně lidsky odpovídat na otázky, které se týkají
duchovních záležitosti, a také záležitostí světských, týkající
se běžného života občana.

V Konfederaci politických vězňů je uznávanou duchovní i lidskou kapacitou na  kterého
se naši členové a i ostatní občané města Hradec Králové obracejí pro
vysvětlení různých věcí, které se týkají  i běžného života. Je
důstojným a zodpovědným nástupcem arcibiskupa MONs Karla Otčenáška a má
uznávaný respekt jak v místě jeho narození — v Hradce Králové , tak
i v České republiky a i v mezinárodním křesťanském světě a to jako
vrcholný reprezentant církevní a tak i jako prioritní reprezentant člen Konfederace
politických vězňů ČR v Hradci Králové s osobní angažovaností a působností
po celé České republice.

Při činnosti KPV se odpovědně zúčastňuje při společných vzpomínkových akcí
celostátních v Jáchymově — akce Jáchymovské peklo, Křesťanské setkání
na Svatém Hostýně, Politická setkání na Žofíně  a samozřejmě
i významných společensko politických setkání s vrcholnými politickými
představiteli Státu a zvolenými zástupci Senátu, Parlamentu ČR i vlády.

Dominik Jaroslav Duka OP (člen dominikánského řádu) je 24. sídelním
královéhradeckým biskupem. Ve vězení se za totality setkal s představiteli českého
disentu, mj. s Václavem Havlem a pomáhal spolutvořit novou českou polistopadovou kontinuitu. Patří
k nejvzdělanějším představitelům české katolické církve, jeho názory a vize
se opírají o historické zkušenosti a odvážně hledí vpřed. Od počátku
založení pobočky Konfederace politických vězňů — pobočky Hradec Králové  je jejím
aktivním členem.

I proto mu, tak jako žijícímu předchůdci MONs arcibiskupovi Karlu Otčenáškovi náleží cena
— laureát ceny Františka Ulricha plným a neodejmutelným právem.

Papež Benedikt XVI. ho 13.2.2010 jmenoval arcibiskupem pražským a primasem českým. Mons. Dominik Duka
se tohoto úřadu ujme dne 10.4.2010

Slavnostní večer se konal dne 31. března 2010 v ARTKINO CENTRÁL za přítomnosti
předních hradeckých občanů a osobností, zástupců Města, Královéhradeckého kraje,
senátora Senátu ČR, poslance PSP ČR a europoslance.

Zd. K. — 31. březen 2010

Cenu Dr. Františka Ulricha obdrželi:

  • Mons Karel Otčenášek — vězeň — člen KPV,
  • prof. MUDr. Rudolf Petr, DrSc.,
  • Vladimír Pilař,
  • MUDr. Jaroslav Procházka, DrSc.,
  • Karel Páral — vězeň — člen KPV,
  • Dr. Viktor Fischl,
  • prof. akad. sochař Vladimír Preclík,
  • Soňa Červená — emigrantka,
  • prof. MUDr. Zdeněk Nožička, DrSc.,
  • Zdeněk Kovařík — vězeň — člen KPV.