Křest knihy Českoslovenští političtí vězni – Životní příběhy

Publikace obsahuje sedmnáct vybraných životních příběhů bývalých politických
vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života za mřížemi československých
komunistických věznic a trestaneckých pracovních táborů. Tyto příběhy byly zaznamenány a zpracovány s využitím metody orální historie. Analytické kapitoly knihy jsou věnovány
vývoji československého vězeňství po druhé světové válce, vězeňským
subkulturám, psychologickému pohledu na dopady politického věznění a způsoby jejich
zvládání i vězeňské poezii jako svědectví a dokumentu své doby.

Knihu představili autoři a jejich hosté z řad bývalých politických vězňů, historiků a partnerů
projektu. Malým předvánočním dárkem pro všechny dochvilné příchozí byl jeden
výtisk nové publikace.

Setkání se zúčastnili také ti, o kterých je výše uvedená kniha.
Přítomnost bývalých politických vězňů — Augustina Bubníka, brig. gen. v.v. 
Antonína Husníka, Zdeňka Kovaříka, Miroslava Šlechty a Hany Truncové umocnila autentičnost knihy. Autoři,
mladí lidé, kteří neopakovatelné příběhy vložili do knihy, se vyznali, proč je tato kniha
nutná zvlášť pro generaci, která dobu komunistické totality nezažila. Přítomní
bývalí političtí vězni promluvili o tom, co bylo, a hlavně popřáli dobré vykročení
této knihy do života. Přátelské setkání s přítomností více než
80 hostů jistě bylo přínosem pro poznání minulosti, ale i pro bývalé politické
vězně, kteří v osobních rozhovorech poznali a pochopili zájem mladé generace. Autorům děkujeme

Zd. K. — prosinec 2009