KPV Hradec Králové Vás zve

Výstava fotografií z Bruselu 2006 v Hradci Králové.

Zahájili a pronesli úvodní slova pánové

Ing. Oldřich Vlasák — Euro poslanec,

Ing. Pavel Bradík — hejtman králové hradeckého kraje

a Zdeněk Kovařík za Konfederace politických vězňů ČR Hradec Králové

a tím slavnostně otevřeli výstavu fotografií, které byly pořízeny při červnové návštěvě členů delegací Konfederace politických vězňů České republiky z Hradecké, Brněnské a Olomoucké pobočky KPV v Bruselu, v prostorách Evropském parlamentu u příležitosti zahájení první výstavy III. odboj v Československu z pohledu EEP-ED.

Výstava fotografií začala v pondělí 25. září ve 13,00 hodin, potrvá až do 16. října 2006  v Eurocentru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, ve Wonkově ulici.

Zúčastnilo se jí více než 40 návštěvníků, kteří si prohlédli námět výstavy a celý průběh pobytu členů KPV a Bruselu.

Výstava ilustruje komplex Euro parlamentu a jeho vnitřní prostory — pracoviště poslanců a jejich asistentů a zobrazuje veliký stavební rozmach výstavby nových — moderních budov v Bruselu a to nejen pro potřeby Evropského Parlamentu, (i ten je ve větší výstavbě).

Amatérské fotografické materiály dokazují, že je možno velice citlivě skloubit historické objekty „starého“ Bruselu s ultra moderními objekty a s potížemi zachování místní silniční dopravy. Auta jsou všude a neměla by překážet.

Ing. Oldřich Vlasák naznačil s jakým významem a záměrem „Bruselskou výstavu“ inicioval a hlavně PROČ — „Ukázat a vysvětlit parlamentním evropským zástupcům zemí, jaká byla a je stále hrozba komunismu nejen pro Evropu ale i pro svět.“

Ing. Pavel Bradík navázal na slova Oldřicha Vlasáka a poděkoval mu, že výstava je jako první v Hradci králové a že je umístěna v prostorách budovy krajského úřadu — v Euro centru budovy.

Zdeněk Kovařík poděkoval oběma předchozím za jejich iniciativu při realizaci a vstřícný přístup, který umožňuje široké veřejnosti, která navštíví krajský úřad, seznámit se s činností jak poslance O. Vlasáka, tak s činnosti hradecké pobočky Konfederace politických vězňů.

Zdeněk Kovařík — KPV — 25. září 2006