KPV ČR opět spolupracuje na festivalu Mene Tekel

Návštěvníci budou mít příležitost zhlédnout sedmidílný výstavní
projekt v Karolinu „Politickému teroru navzdory“, v jehož rámci budou
promítány unikátní filmové a televizní dokumenty. Zde se uskuteční
i hudebně literární kompozice z tvorby vězňů totality „Sůl země“.
Na akademické půdě Karolina UK vystoupí také účastníci mezinárodní konference
„Intelektuální odboj proti totalitě“.

Ve spolupráci se studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy je připravena další fiktivní
rekonstrukce politického procesu z padesátých let, tentokrát reflektující
dramatický osud univerzitní profesorky Růženy Vackové, kterou komunistický režim držel
v kriminále patnáct let.

Do festivalu jsou po loňských mimořádných ohlasech na svědectví z ostatních
posttotalitních zemí zařazeny DNY ALBÁNIE, NĚMECKA a RUMUNSKA.

Nedílnou součástí projektu je vzdělávací cyklus
v
 kině Ponrepo, nabízející
promítání kultovních budovatelských filmů a dobových týdeníků
doprovázené odborným komentářem historika a besedou s diváky.

Sugestivní autentické výpovědi o traumatech a perzekuci rodin zazní v citlivě
komponovaném programu o.s. Dcery „Padesátá léta očima dětí
politických vězňů“.

Podpořit myšlenku Mene Tekel se opět rozhodly další nekonformní umělecké skupiny, které
v hudebním klubu Vagon představí cyklus „Rockem proti komunismu“.

V rámci festivalu se uskuteční řada setkání s hrdiny třetího odboje
a pamětníky, včetně autogramiád a dalších iniciativ.

Školní mládeži jsou určeny dopolední programy v Městské knihovně. Duchovní atmosféru
zažijí návštěvníci koncertů v kostele sv. Bartoloměje a v Chrámu sv. Víta,
Václava a Vojtěcha.

Vstup na akce je zdarma. Pouze kino Ponrepo a klub Vagon vybírá nekomerční vstupné.

Zdroj: www.menetekel.cz