KPV ČR k radarové základně

vyjadřuje tímto prohlášením naprostý souhlas a podporu s vybudováním americké radarové základny na území České republiky a vybízí k tomu i naši vládu.

KPV zároveň vyjadřuje svůj údiv nad akcemi extremistických skupin v ČR, které se dnes staví proti úmyslu ochránit naši vlast před terorizmem nebo případnými nepřátelskými záměry těch, kteří by se rádi stali pány světa. Proč se tito pokrytečtí obránci míru neozvali dříve, když cizí velmoc, jakou byla SSSR, bezostyšně budovala na našem území raketové základny, vybavené nosiči jaderných hlavic?

KPV ČR protestuje v této souvislosti proti jakémukoliv vměšování se do našich vnitřních záležitostí ze strany cizích státníků a odsuzuje jakékoliv politické vyhrožování či ekonomické vydírání. Stačí připomenout situaci z roku 1947, kdy československá vláda musela odmítnout na zásah Kremlu Marshallův plán a přijmout roli velmocenského vazala.

Rozhodování o postavení základny našich spojenců nelze ani provádět referendem, poněvadž účastníci hlasování mohou být zneužiti a zmanipulováni populistickými a lživými výmysly demokracii nepřátelských skupin v naší zemi. Po dobrovolném vstupu ČR do NATO je nutno vycházet také z přijatých závazků, z etických norem a především z požadavku učinit maximum nejen pro bezpečnost našeho státu, ale i spřátelených zemí, a pro klidný život dalších generací.

Toto stanovisko bylo schváleno Radou KPV ČR dne 14. 2. 2007.

MUDr. Naděžda Kavalírová
předsedkyně KPV ČR