KPV ČR je znepokojena z hlasování poslanců

Ve středu 15.3.2006 na  ČT 2 v 0.25 hodin by měl být vysílán záznam z jednání Sněmovny dne 10.3.2006.

Díky poslancům ČSSD, KSČM a postoji US-DEU novela trestního zákona nebyla přijata. (Za US-DEU se hlasování zúčastnili a pro přijetí hlasovali pouze poslanci T.Fischerová, S.Karásek a Pavel Svoboda. Posledně jmenovaný se už druhého hlasování nezúčastnil). V prvním hlasování byla změna přijata, ale díky poslanci ČSSD Miloslavu Vlčkovi, který prohlásil: „Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych zpochybnil toto hlasování, protože jsem chtěl hlasovat pro a na sjetině mám x.“ Následovalo druhé hlasování. S pomocí několika nově „osvícených“ se dílo soudruhům dnešním i bývalým podařilo.

Jak se zachovali poslanci v 1. hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43062
Jak se zachovali poslanci v 2. hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=43064

PhDr. Miroslav Grebeníček v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sdělil:
„Podobně zůstane jakékoliv odborné zkreslování skutečností hanebností, ať vystupuje pod aureolou velikého Urválka nebo pod záštitou velikého Bendy, Mejstříka či Štětiny. (Potlesk poslanců KSČM.)“

„A pokud mám k tomu učinit drobnou poznámku, zdá se, že marxismus asi brzy bude i pro současné mladé lidi přitažlivý. Už dnes — a máme k tomu dost důkazů — mnozí vysokoškolští i středoškolští studenti se o marxismus zajímají, a nejen proto, že má kouzlo zakázaného ovoce.“

„Uznejte, že ani různí Mejstříci a Štětinové by to nemohli říci lépe.“ (Potlesk poslanců KSČM.)

„Co platno některým, kdyby si sněhobílou košili navlékli, když z pod ní prosvítá hnědé tričko. Vskutku nelze kázat o protikomunistickém tažení a nenasávat přitom nacistické splašky. Ne, nehodlám nadále dráždit senátory Mejstříka a Štětinu. Mohlo by jim rupnout v kouli a nasadili by na mne po mašínovsku nástroje, které zabíjejí.“

„Proti gustu žádný dišputát. Proti blbosti žádné sérum, senátor nesenátor. A kdo se povyšuje, bude ponížen. Do propadliště dějin nikoho neposílám, navrhovatelé sami se svým jednáním i tlacháním stávají malými a ještě menšími, až propadnou kanálovou mříží. Kéž zašlá bludice antikomunismu definitivně spočine tam, kde jí bude nejlépe. Pod smuteční vrbou dějin. A staniž se tak brzy za dnů našeho života, amen. Děkuji za pozornost.“ (Potlesk poslanců KSČM.)

„Nejprve kolega Janeček, který se tu upřímně vyznal, že snad už mu běhá mráz po zádech. Já se mu nedivím. Když se na něho dívám, tak už teď na mě působí dojmem flašinetáře znásilněného dvěma starými pannami.“

„Ještě jednu věc. Je všeobecně známo, že obyvatelé Fidži nebyli žádní beránci. Prakticky až do konce 19. století byli Fidžijci náruživí lidojedi. Pojídali sice hlavně pobité nepřátele, ale sem tam se do toho připletli i evropští trosečníci nebo misionáři. Maso bělochů jim prý sice smrdělo, ale nedalo se nic dělat, když bohové zničili cizincům loď, museli se na ně hodně hněvat, a tak domorodci pouze dokonali vůli bohů. Asi nejzdatnějším kanibalem byl náčelník Udre Udre, umlátil kyjem a snědl téměř stovku lidí.“