KONCERT K 90.VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA PRO BÝVALÉ POLITICKÉ VĚZNĚ A JEJICH PŘÁTELE

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahraje první tři symfonické básně z Mé
Vlasti — Vyšehrad, Vltava a Šárka, skladatele Bedřicha Smetany.

Má Vlast, cyklus šesti symfonických básní je jedním z vrcholných vlasteneckých
manifestů, spjatých s ideou vlasti, národa a slávy. Programová skladba vyrůstá
z českých mýtů a oslavuje českou minulost, krajinu i lid a předpovídá slavnou budoucnost
českého národa.

Po přestávce zazní tóny hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dne 12. srpna jsme si připomněli 80. výročí jeho úmrtí.

 Symfonické dílo Sinfonietta (provedeno roku 1926),  patří k jeho vrcholným
symfonickým dílům. Vyjadřuje jeho radost ze vzniku nového života v Československu. Je to zobrazeno
„třeskem vítězných trubek“ na začátku skladby. Společně se Symfonickým orchestrem
v této části koncertu účinkuje Ústřední hudba Armády ČR.

Začátek koncertu je v 11:00 hodin.

Zdroj: ZdK