Komunistický stát proti církvím

Přehledným a poutavým způsobem přinese zásadní informace k dané problematice
a také mnoho námětů a příkladů jak o tomto tématu učit. Pro účastníky je
opět připraveno DVD s výukovými materiály. Seminář má akreditaci MŠMT, po jeho
absolvování obdrží účastníci osvědčení.

Zájemci, kteří se nemohou semináře přímo zúčastnit, mají možnost zakoupit si DVD
s přednáškou historika, výukovými prezentacemi, pracovními listy, filmovými dokumenty
a dalšími materiály. DVD pošleme po proběhnutí semináře na dobírku v ceně
150,— Kč. Objednávky posílejte na adresu: petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz;
uveďte jméno a adresu pro zaslání, případně iniciály pro vystavení faktury, která
bude přiložena v zásilce.

Program semináře: zahájení,projekce dokumentu z cyklu ČT Ostrava Tajné akce StB — „akce
K“Přednáška a prezentace historika Mgr. Vojtěcha Vlčka, Pronásledování církví
v českých zemích za komunismu Mgr. Vojtěch Vlček vyučuje na gymnáziu v Ostravě-Hrabůvce
a externě na Ostravské univerzitě v Ostravě. Je autorem knih Perzekuce mužských řádů
a kongregací komunistickým režimem 1948—1964 ( Matice cyrilometodějská, Olomouc 2004), Kříž jsem
hlásal, kříž jsem snášel- rozhovory s kněžími a řeholníky pronásledovanými
za komunismu v letech 1948—1989 ( Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006),
spoluautorem a editorem knihy Ženské řehole za komunismu 1948—1989 (Matice cyrilometodějská, Olomouc 2005)
a knihy Dědictví ( Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948—1989,
Poznání, Olomouc 2008).Rozhovor s pamětníkem, diecézním knězem páterem Stanislavem
LekavýmPáter Stanislav Lekavý se narodil v roce 1930 v Josefově (okres Hodonín).
V roce 1948 ukončil dvouletou obchodní školu v Hodoníně. 26. září 1948 zatčen
a následně Krajským soudem v Uherském Hradišti odsouzen na dva roky za distribuci letáků
odsuzující nedemokratický převrat v únoru 1948. Vězněn byl v Brně na Cejlu,
v Uherském Hradišti, v Plzni na Borech, v Dolním Jiřetíně a na Jáchymovsku.
Z vězení byl propuštěn 25. září 1950, v listopadu 1950 byl povolán do PTP, kde si
odsloužil tři roky. Po propuštění pracoval v Kyjově, kde navštěvoval večerní střední školu. Potom
následovala přihláška na bohosloví do Litoměřic, kam však nebyl přijat. V roce 1959 byl
opakovaně vydírán a nabádán ke spolupráci s StB, vždy odmítl. V roce
1968 začal dálkově studovat Teologickou fakultu UP v Olomouci. V době normalizace byla však fakulta zrušena,
a tak ji dokončil tajně. Dne 20. července 1978 byl v Brně tajně vysvěcen na kněze biskupem Siardem
Klementem. V době normalizace byl stále sledován Státní bezpečností. 25. září
1998 byl slavnostně vysvěcen na kněze. Následně byl určen jako duchovní správce poutního kostela
Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, kde působí dodnes.

Projekce dokumentu z cyklu Abeceda komunistických zločinů — Internace

Přihlásit se můžete na adrese: petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz.
Vstupné můžete uhradit hotově na místě nebo bezhotovostní úhradou. Na uvedené adrese si
při přihlášení vyžádejte číslo účtu a v.s. pro zaslání částky. Fakturu
a Osvědčení o absolvování dostanete na semináři.

Vstupné: 500,— Kč / osoba (další osoba z jedné školy již jen 100,— Kč)Výtěžek
ze vstupného je vždy investován do nákladného provozu portálu Modení dějiny.cz

Zájemci, kteří se nebudou moci semináře přímo zúčastnit, budou mít možnost zakoupit
si DVD s přednáškou historika, výukovými prezentacemi, pracovními listy, filmovými dokumenty
a dalšími materiály. DVD pošleme po proběhnutí semináře na dobírku v ceně
150,— Kč. Objednávky posílejte na adresu: 20petr.panek@pant.cz>
petr.panek@pant.cz;
uveďte jméno a adresu pro zaslání, případně iniciály pro vystavení faktury, která
bude přiložena v zásilce.Zd. K.