Komunistická strana musí být zakázána ze zákona

my, kteří jsme bojovali ve válce a ilegalitě proti zlomocným režimům nacismu a komunismu, my, kteří jsme
prožili dlouhá léta v komunistických otrockých táborech a věznicích, utlačovaní a ponižovaní komunistickým násilnickým majestátem, chceme bránit právo a svobodu těžce a draze znovunabytou, a to všemi prostředky, protože je to naše svatá povinnost vůči příštím
generacím.

Chceme hájit naše právo na individualitu svobodného občana a lidská práva demokratické
společnosti. U příležitosti výročí uchvácení moci komunistickou diktaturou v únoru roku
1948 a nastoupení bezohledné diktatury a krvavé třídní nenávisti komunistickým
režimem vyhlašujeme svůj požadavek k ochraně svobody a práva a trvalého zajištění demokratických
principů naší politiky.

Požadujeme, aby se konečně politické a společenské reprezentace jednoznačně vyjádřily ke zločinné komunistické ideologii a zločinnému jednání komunistické strany, aby byla
komunistická ideologie jednou provždy vyřazena z řad lidské slušné společnosti, aby byla komunistická
strana zakázána ze zákona, jako je tomu v případě strany nacistické, aby politická
a společenská reprezentace našeho státu se jednoznačně distancovala od všech forem a odstínů
zamlžování komunistické odpovědnosti a omluv jednání komunistů
, aby tyto postoje se staly
etickou normou, kde právo je spojeno s povinností a jednání každého občana
s odpovědností, proto Mene, mene, tekel ufarsin, tedy bude sečteno, zváženo a zlé skutky budou
potrestány.

Rezoluce byla schválena Radou KPV ČR a byla přečtena v den zahájení Festivalu Mene Tekel dne 19. února 2007 v Senátu PČR a na ukončení festivalu dne 25. února 2007 na Staroměstském
náměstí na balkoně Paláce Kinských.

Zdroj: Zd. K. leden 2008