Komunismus — totalita

Komunismus — totalita

„Byli jste volit?“ „No jistě!“ „A koho jste volili?“ „Dědo, to je tajný.
A já se s Tebou o tom bavit nechci.“ „Já vím, určitě jste volili ODS. Jste
naočkovaný od vašich. Jste moc mladý, nevíte, co je život.“ „Tím chceš říct, že mladý jsou blbý a proto volej ODS a starý jsou chytrý a tak volej komunisty?“ „Koukáš se na
to špatnýma očima.“ „Ne, dědo, já se s Tebou o tomhle bavit nebudu.“

Netvrdím, že jsem odborník na politiku ani že v osmnácti letech znám všechny
strasti života. Ale vím o komunistech dost na to, abych se uměla svobodně rozhodnout, že je volit nebudu.

Jsem člověk upřímný a mírně drzý, člověk, který rád diskutuje a projevuje svůj
názor. A tak trochu tuším, že ačkoliv jsem komunismus nezažila, nebylo by mi v něj zrovna
„hej“.

Naše škola nám k příležitosti 17. listopadu uspořádala besedu s politickým vězněm
Zdeňkem Kovaříkem,
který byl vězněn od roku 1950 za provozování skautské činnosti (od
roku 1948 do 1968 byla zakázána) . Když ho uvěznili bylo mu pouhých devatenáct let.
Následujících pět let svého života strávil v jáchymovských dolech těžbou
uranu.

Život tohoto pána je opravdu zajímavý a úctyhodný, ovšem pro pointu mého článku
není tak důležitý. Proto vám uvedu pouze některé skutečnosti z vyprávění pana
Kovaříka, které mě obzvláště zaujaly:

tzv. „korekce“Tento pojem označuje něco jako vězení ve vězení. Korekce byla trestem pro
neposlušné či drzé vězně. Jednalo se o uvěznění v boudě o ploše zhruba 2 m2 a výšce 1,7 m. Zde bylo vězněno třeba i šest osob najednou po dobu čtrnácti dní. Tyto boudy byly
stavěny buď ze dřeva nebo betonu. Pokud byly z betonu a zapršelo, mohlo být na podlaze i 15 cm vody.

PankrácVe věznici na Pankráci bylo popraveno 248 politických vězňů (247 mužů a Milada
Horáková). Dalších 4 500 osob zemřelo ve vězení, okolo 280 lidí zemřelo při pokusu
o emigraci.

EmigraceAgenti StB se vydávali za takzvané převaděče. Sehnali skupinu lidí, která chtěla
emigrovat, tu převedli přes falešnou hranici do falešného amerického tábora. Tam je nechali vyplnit
imigrační dotazník a požádali je o jména jejich přátel, známých a příbuzných, kteří by případně měli také zájem přejít hranice. Z tohoto
tábora mířili rovnou do věznic, stejně jako jejich známí, které uvedli do dotazníku.

Pokud byl někdo chycen při pokusu o přechod hranic, tak byl buď zastřelen nebo souzen za velezradu či špionáž.

Podle mě inteligentní člověk nemůže volit komunisty. Pro výše uvedené skutečnosti není
omluvy. Komunismus je totalita, stejně jako nacismus. Nacismus je zakázaný, komunismus ne. Měl by být.

Zdroj: http://ladrova.blog.idnes.cz