Jedni z nás…

Výstavu fotografií 36 osobností protikomunistického režimu s prezentací jejich
krátkého životopisu zahájil předseda vlády pan Mirek Topolánek, když připomněl, proč tato
výstava je prezentována a jaký má význam v současnosti. Následoval projev generála
v.v. Tomáše Sedláčka, který jako účastník odboje proti komunismu vyzdvihl význam
této výstavy a smysl pro poznání minulosti.

Zahájení bylo přítomno více než 80 bývalých politických vězňů komunismu,
kterým takto bylo opět připomenuto, že na minulost se nemá a nesmí zapomenout.

(texty jsou prezentovány česko/anglicky)

Zd. Kovařík — únor 2008

Zajímavé odkazy z výstavy: