Je to jedna z kafkovských absurdit, které se v naší zemi stále ještě dějí

Je bohužel jednou z kafkovských absurdit, které se v naší zemi stále ještě dějí,
že se takové dehonestace dostalo právě Vám, která jste si ve svém životě vždy vědomě
vybírala tu mnohem méně snadnou cestu, jež Vám způsobovala četné životní komplikace
a pronásledování ze strany představitelů totalitní moci. Zatímco nemálo těch,
kteří by měli kdesi v ústraní alespoň tiše zpytovat svědomí, staví sebe samotné
do rolí neohrožených mravokárců a nesmiřitelných odpůrců totalitního režimu,
čelí lidé, kteří by si zasloužili skutečnou úctu a respekt, útokům
a mediálním kampaním vedeným často právě těmito „hrdiny nové doby“, jejichž
deklarovaná statečnost a protitotalitní smýšlení se zrodily někdy ve druhé polovině
roku 1990 a později. K nim se pak rádi přidávají i někteří novodobí
svazáci a kádrováci, kteří — podobně jako legendární brouk Pytlík —
všude byli, všemu rozumějí a od všeho mají klíče. Senzace je na světě, mediální
úspěch zaručen a tím, že jde o hrubou pomluvu, která může někomu nevinnému
ublížit, se přece při své svaté válce nebudeme zatěžovat. A někde v koutě, kam oko lovců
senzací nedohlédne, se spokojeně usmívají ti, kteří byli skutečnými pilíři režimu
založeného na nesvobodě, týrání, špiclování, kádrování
a udavačství. 

Měl jsem tu čest, vážená paní doktorko, Vás osobně poznat v průběhu nelehkých
jednání o vzniku Gymnázia Milady Horákové ve školním areálu v ulici
Na Planině v Praze. Obdivoval jsem a obdivuji Váš elán a Vaše pevné postoje, které jste
během těchto jednání opakovaně projevovala. O prosazení společného záměru Konfederace
politických vězňů, Klubu Milady Horákové a vedení školy Na Planině zřídit
gymnázium, jehož vzdělávací program by byl výrazně orientován na naše novodobé dějiny
a které by neslo jméno jedné z nejstatečnějších žen českého národa, jste
se s obdivuhodnou energií zasazovala i ve chvílích, kdy situace nevypadala příliš
nadějně. Ani v tomto případě jste se nenechala odradit různými obtížemi a průtahy
a vytrvale jste za uskutečnění těchto plánů bojovala. Bez Vás a Vašeho úsilí by
toto gymnázium nevzniklo.

Jsem přesvědčen, že nás, kteří Vám v těchto dnech vyjadřujeme svou podporu, je nesrovnatelně
více než těch, kteří se ocitli na opačné straně. Přeji Vám hodně zdraví a pevně
věřím, že Vám bude brzy dopřáno prožívat podstatně příjemnější chvíle.

S úctou

Mgr. Filip Novák, člen výboru Klubu dr. Milady Horákové a ředitel ZŠ Na Planině v Praze
4-Krči