Je, nebo není pozdě, a snad ne BRZO???

Komunisté nám říkali „reakcionáři“ a tvrdě proti nám, proti všem našim
příbuzným a známým zasahovali. Dokonce nás nazývali odbojáři.
Oprávněně!!! Protože jsme se mnohými způsoby postavili na odboj i odpor proti komunistickému
režimu. Převážně jsme byli za skutečný odboj a někdy i pasivní odpor tvrdě potrestáni.
A to tresty, které vysoce přesahovaly potrestání za vraždy, loupeže
a přepadávání. Tresty, které si vymysleli prokurátoři, vyšetřovatelé z řad StB,
vojenských prokuratur a lidovládců (přísedících u Lidových soudů).

Podstatnou část trestů jsme si museli tvrdě odpykat.

Z tohoto ve zkratce plyne, že jsme byli účastníci III. odboje!!!

Návrh, abychom takto byli kvalifikováni, vzešel nejen z našich řad, ale z mnoha jiných návrhů
mimo členy KPV.

Tento návrh prošel Senátem a byl podán do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Zatím nebyl přednesen, a proto o něm nebylo ani jednáno, natož hlasováno!

Je smutné,  že v poslaneckých lavicích sedí mnoho poslanců, jejichž rodiče,
příbuzní či dědové byli perzekuování v jáchymovských koncentračních
táborech nebo v Leopoldovské i jiné věznici, přehlíží tyto minulosti svých rodičů
a jsou k nim lhostejní! Ve výčtu nepřehlížím ženy za mřížemi.

V celém demokratickém a svobodném světě si svých hrdinů váží,
už od 17. století, a u nás tito hrdinové byli v boji za vlast, svobodou
a demokracii tvrdě trestáni. A to nepoukazuji na jejich rodiny, které byly tvrdě perzekuovány,
daleko hůř než za německé okupace v letech 1939—1945!

Zd. K. —  listopad 2009 — dvacet let poté!!!