Jáchymovské šachty

Jednotlivé šachty byly mezi sebou pod zemí propojeny chodbami

  • překopy — v případě důlní havarie byla možnost nouzové úniku přes jinou, propojenou šachtu.
  • V jednotlivých dolech byl zamezen přístup k těmto spojovacím chodbám.
  • Byl střežen, případně uzavřen „katrem“ — mřížové dveře.
  • K těmto chodbám byl zamezen přístup pro vězně.