Jáchymovské peklo po dvaadvacáté

Je tomu již více než půl století, kdy jsme v tomto na vzácné rudy velmi bohatém kraji
prožívali skutečné peklo lidské zloby nositelů  a uskutečňovatelů zrůdných komunistických
idejí. Stačí vyslovit jména některých dříve zde rozsetých lágrů, komunistických
koncentračních táborů, aby se srdce mnoha bývalých jáchymovských otroků zachvěla při
vzpomínce na prožité utrpení na těchto novodobých galejích. Svornost, Mariánská,
Rovnost, Nikolaj, Bratrství, Barbora, pověstné Elko (Vykmanov) a další tábory v oblasti Horního
Slavkova a na Příbramsku, kde triumfovaly nejnižší pudy našich věznitelů, to je ta nejvýstižnější
vizitka komunistických vládců!

Jezdíme sem teď vzpomínat. Ale především připomenout si ty dlouhé řady našich kamarádů,
kteří zde položili své životy. Kteří se již nemohli vrátit ke svým rodičům a rodinám do svých domovů. Za ně je pokaždé v kostele sv. Jáchyma sloužena mše svatá; tak zde těmto
známým i bezejmenným hrdinům vzdáváme úctu a oceňujeme jejich oběť.

Tak tomu bylo i 27. a 28. května letošního roku. Přibližme si vše podrobněji:

Většina z nás účastníků byla ubytována tradičně v Domově mládeže
v Karlových Varech — Drahovicích. Ubytování bylo spojeno i se stravováním. Oboje
k naší plné spokojenosti.

Nejvíce se nás shromáždilo už v pátek 27. května v poledne. Mohli jsme pak po obědě
absolvovat tradiční trasu po československých „rekreačních“ zařízení z doby
komunistického režimu. První zastavení se uskutečnilo u pomníku obětem komunistické zvůle na hřbitově v Horním Slavkově. V jeho blízkém okolí prožívali političtí vězni
v padesátých letech svá mladá i zralá léta ve čtyřech tzv. „Nápravně
pracovních táborech“. Jmenovaly se: Svatopluk, Ležnice, Prokop a Dvanáctka. Poslední lágr smutně
proslul tragickým útěkem skupiny vězňů. Jeden ze dvou přeživších — Zdeněk Štich -  se letos tohoto
pietního aktu zúčastnil osobně. Útěk připomenul ve svém projevu u pomníku bratr Ing. František
Šedivý. S dalšími projevy vystoupili: místopředsedkyně Senátu PČR RNDr. Alena Palečková,
místostarosta města Horní Slavkov Mgr. Vidor Mandelík, syn politického vězně a člen Konfederace
politických vězňů Slovenska bratr František Hamzák a bratr P. Hugo Pitel, který zaujal svým
úderným projevem s hlubokým duchovním obsahem.

Z Horního Slavkova jsme se přesunuli k Rudé věži smrti v Dolním Žďáru, kde po položení věnců promluvil bratr JUDr. Josef Baník z naší sesterské slovenské konfederace,
starosta města Ostrov Bc. Pavel Čekan a bratr Ing. František Šedivý. Program pokračoval výstavou ve skladovém
prostoru u Rudé věže smrti. Výstava byla zahájena vystoupením nám blízké zpěvačky
paní Evy Henychové. Její zpěv i texty písní byly vhodným uměleckým doprovodem
výstavy, která měla několik částí: III. odboj v Československu (tzv. bruselská výstava),
expozice, která se věnovala památce generála Heliodora Píky a výstava „Žatec ve třetím
odboji“. Doplňkem celé výstavy byly fotografie přírodních památek UNESCO cestovatele a politického vězně PhDr. Milana Jirouta a soubor uměleckých plastik syna politického vězně Vladimíra
Palečka. Za instalaci výstavy patří poděkování členům karlovarské pobočky a pracovníkům z
ústředí KPV a z Příbrami.

Následoval návrat do Karlových Varů, večeře a družné přátelské posezení,
které se někde protáhlo i do pozdních večerních či nočních hodin.

Ráno jsme se ale sešli opět čerství na vydatné snídani v jídelně a poté rozjeli do Jáchymova, kde proběhl hlavní program  Jáchymovského pekla. Krátké setkání
s čelnými politickými osobnostmi ve staré radnici bylo vystřídáno v 9 hodin mší
svatou v kostele svatého Jáchyma. Hlavním celebrantem a kazatelem byl letos opět otec biskup Mons. František
Radkovský. Jeho projev byl nejenom výrazem úcty k těm, kteří se dokázali postavit proti
násilí, ale i odsouzením pachatelů bezpráví a výzvou ke křesťanské angažovanosti
a úsilí napravit současný stav společnosti.

Dalším významným bodem programu Jáchymovského pekla bylo setkání u Brány ke svobodě před kostelem, k němuž vede pěší stezka lemovaná „jáchymovskými kameny“ —
symboly uranových lágrů. Brána ke svobodě a „jáchymovské kameny“ jsou dílem již
zemřelého akademického sochaře Romana Podrázského.

Po svatováclavském chorálu a asi půlhodinovém kladení věnců v režii Hradní
stráže následovala řada 11 projevů. Vyslechlo je asi 500 účastníků a všechny byly velmi
závažné a obsažné. Dalo by se říci jeden lepší než druhý. Mnohé z těchto
projevů si lze přečíst ve Zpravodaji KPV č. 3. Postupně promluvil Ing. Bronislav Grulich (starosta Jáchymova), MUDr.
Přemysl Sobotka (místopředseda Senátu PČR), Mgr. Tomáš Chalupa (ministr životního prostředí), Ing. Viktor Čech (náměstek ministra vnitra), Ing. Jan Bureš (poslanec Sněmovny PČR), Ing. Hana Orgoníková (poslankyně
Sněmovny PČR), Mgr. Jiří Klsák (náměstek primátora města Karlovy Vary), Bc. Pavel Čekan (starosta města
Ostrov), JUDr. Josef Baník (funkcionář Konfederace politických vězňů Slovenska), MUDr. Naděžda
Kavalírová (předsedkyně Konfederace politických vězňů České republiky) a biskup Mons. František
Radkovký, který nám všem také požehnal.

V zapáleném a kritickém projevu bratra JUDr. Josefa Baníka zazněla i výzva ke společné rezoluci účastníků Jáchymovského pekla představitelům Evropské unie
s požadavkem, aby se Evropská unie zasadila o zákaz činnosti a propagace komunistické strany. Návrh
byl přijat a potvrzen mohutným potleskem.

Sestra předsedkyně v závěrečném projevu připomenula dlouholetou snahu KPV ČR uzákonit třetí
odboj, poděkovala všem za účast na XXII. Jáchymovském pekle a vyslovila pozvání na další
ročník Jáchymovského pekla.

Tím skončil hlavní program letošního setkání politických vězňů komunistického
režimu v Jáchymově. Odpoledne bylo ještě možno navštívit štolu č. 1 — Barboru, hřbitov
v Jáchymově a Klášter v Ostrově.

Největší podíl na organizaci celé akce a jejím zdárném provedení měla
karlovarská pobočka KPV v čele s její předsedkyní sestrou Vlastou Preislerovou, která také
moderovala všechny části Jáchymovského pekla, a pracovníci ústředí, a to především
Ing. Blanka Matějíčková. Všem jmenovaným i nejmenovaným aktérům patří za to náš
velký dík.

Leo Žídek