Inter-Asso v Praze

Inter-Asso je humanitární organizací, která jako občanské sdružení zastřešuje, spojuje a reprezentuje na mezinárodní úrovni národní organizace, které v jednotlivých evropských postkomunistických státech sdružují bývalé politické vězně a občany pronásledované komunistickým režimem.

Zabývá se výlučně všeobecně prospěšnými cíli, zejména

  • prohlubováním porozumění a vzájemné tolerance mezi národy,
  • soustřeďováním objektivních informací o zločinech proti lidskosti a o porušování demokratických svobod, páchaných komunistickými režimy a jejich zločinnou ideologií v Evropě ve XX. století
  • podporou dokumentace protikomunistického odboje v Evropě
  • podporou morální i právní rehabilitace bývalých politických vězňů a obětí komunismu a uznáním jejich podílu na boji o osvobození jednotlivců i národů od totality 

Jako zastřešující organizace koordinuje předmětné činnosti samostatných národních organizací bývalých politických vězňů a obětí komunismu ze 16 postkomunistických států: (Albánie, Bosna-Hercegovina, Bulharsko, ČR, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavie, Německo, Polsko Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Ukrajina).

Inter-Asso je v období mezi jednotlivými kongresy řízena pětičlenným voleným předsednictvem, jehož presidentem je Jure Knezović (Chorvatsko), vicepresidentem Roland Bude (Německo) a členy předsednictva jsou Tamas Kiss (Maďarsko), Hubert Procházka (Česko) a Peteris Simsons (Lotyšsko). Ústředním bodem pracovního programu XV. kongresu bude projednání nucených a otrockých prací v komunistických totalitních režimech.

Časový program XV. Kongresu:

22. 06. 07 — příjezd delegátů, ve 20.00 hod. slavnostní zahájení Kongresu na Pražském hradě pod záštitou presidenta republiky pana Václava Klause
23. 06. 07 — pracovní zasedání kongresu v hotelu Legie
24. 06. 07 — návštěva pietních míst v oblasti Jáchymovska včetně návštěvy u Věže smrti
25. 06. 07 — odjezd delegátů

Zdroj: H. Procházka