Inter-Asso se usneslo na rezoluci

REZOLUCI:

Národní organizace, sdružené v Mezinárodní Asociaci bývalých politických
vězňů a obětí komunismu, požadují od bývalých postkomunistických států v zájmu
upevnění jejich demokratického a státoprávního vývoje, aby představitelé těchto
států

  • provedli očistu justice od státních zástupců (prokurátorů) a soudců, kteří se podíleli na  politicky motivovaných nespravedlivých rozsudcích, a aby

  • ve školních učebnicích a v historické literatuře v souladu s historickou skutečností
    zveřejnili a zdůraznili potlačování a porušování občanských práv bývalými
    komunistickými režimy.

Shoqata e ish te Perndjekurve Politike Antikomuniste te Shqiperise (al)

Zajednica društava političkih zatvorenika Bosne i Hercegovine (ba)

Konfederace Politických Vězňů ČR (cz)

Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. (de)

Board of South Estonian Association of Political Prisoners (ee)

Hrvatsko društvo političkih zatvorenika (hr)

Latvijas politiski represēto apvienība (lv)

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (lt)

Zväz Protikomunistického Odboja (sk)

Tirana, 4. dubna 2009

ZdK.