III. odboj v Senátu ČR

Lidská práva a petice — senátor Karel Barták, pronesl mimo jiné resumé že „zákon už měl platit nejméně 10 let.“

Za vojenský historický ústav vystoupil pplk. Eduard Stehlík, který ve zkratce vysvětlil podmínky
a principy odboje a odporu.

Pan Petr Kolář zdůvodnil, že “odboj jako projev práva na odpor“ — obecná a právní legalita a legitimita jako právo na odboj a odpor proti totalitě.

Čestmír Čejka za KPV vystoupil s informací a argumentací pro legalizaci III. odboje.

Následovalo přečtení dopisu za nepřítomného Ivana Šimko — „přijetí zákona
o protikomunistickém odboji na Slovensku“.

Pan Jiří Kaucký přednesl návrh právního zdůvodnění pro návrh zákona
o III. odboji, definici odboje, jeho hodnoty a principy demokracie. Upozornil, že „zákon by neměl být
samoúčelný a měl by dosáhnout mimo jiné i kompletní vypořádání se se
zbytkovými tresty.“
Ozřejmil, že “komunistický režim podle práva nebyl a není
legálně ustanoven, přijetím Ústavy z roku 1945 byl režim KSČ nelegální, protože
směřoval ve svých programech k socialismu — bez souhlasu a volby občanů.“
Dále upozornil na chyby
v zákonech o rehabilitaci, nepojmenování nejen zločinů komunismu, ale i náhrady za škody
způsobené režimem. Nastínil návrhy na uznání účastníkům III. odboje a vyspecifikování, koho by se účast — pojmenování „veteránem III.
odboje!,
týkalo.

Pan Tomáš Bursík vysvětlil III. odboj ve světle archivních pramenů a pamětí.

Následovala diskuze.

Zdeněk Kovařík