I. PROHLÁŠENÍ INICIATIVY NEUSTRČENÝCH

Ačkoliv se Rada Ústavu rozhodla na svém zasedání dne 2. března 2010 uvedené
nové skutečnosti projednat, radní p.t. Petruška Šustrová, Jan Zahradníček, Michal
Stehlík a Petr Fiala
zamítli návrh na nové výběrové
řízení.

Jelikož nové skutečnosti, postoj designovaného ředitele i rozhodnutí Rady považujeme
za zásadní a dokonce arogantní ústrk vůči paměti a minulosti, rozhodli jsme
se k následujícímu prohlášení:

1) Považujeme za velmi znepokojující, že designovaný ředitel ÚSTR studoval
VUML, dobrovolnou kádrovou školu zločinné Komunistické strany Československa, a že ještě koncem koncem
osmdesátých let glorifikoval komunistický puč z únoru 1948 a
roli Lidových milicí
v něm.  2)  Považujeme
za nepřípustné, že designovaný ředitel ÚSTR při výběrovém řízení
zatajil své studium na VUML a že tuto skutečnost vulgárně bagatelizuje výroky typu „Prostě
tady jsme žili a každý se musel nějakým způsobem prostituovat
“ (www.tyden.cz 22.2.2010). Pan Jiří Pernes, který chce být ředitelem ÚSTR,
tím nejen že nevalně hodnotí vlastní osobu, ale dehonestuje statečné spoluobčany, kteří před
diktaturou nesklonili hlavu, vzdorovali jí a s celými rodinami trpěli, a de facto popírá
existenci třetího odboje.

3) Považujeme za nepřijatelné, že designovaný ředitel ÚSTR i v současnosti
pokračuje ve své dezinterpretaci  českých dějin 20. století, kdy například tvrdí,
 že „komunistický režim nám nikdo nevnutil, že se sem nedostal na sovětských
tancích, ale že si ho naši rodiče vybrali sami a dobrovolně v letech 1945 až 1948
“ (MfD
4.3.2010).  Považujeme navíc za skandální, že takto o minulosti hovoří nejen historik,
ale zejména, že se takto vyjadřuje designovaný ředitel Ústavu, který má být garantem
symbolické diskontinuity s minulým režimem.   

4) Považujeme za účelové, rozporuplné a nebezpečné, že designovaný
ředitel ÚSTR na jedné straně přichází s koncepcí “depolitizace” Ústavu,
a na druhé straně byl či je členem historické komise České strany sociálně
demokratické,
jejímž garantem je předseda strany Jiří Paroubek. Navíc je pozoruhodné, jak
pan Pernes toto své členství v médiích jednou přiznává (LN 25.2.2010), podruhé
popírá (MfD 4.3.2010).

5) Považujeme za varující, že v některých bývalých
komunistických státech (Slovensko, Rumunsko), kde byly zřízeny podobné instituce jako Ústav pro studium
totalitních režimů, došlo nebo dochází k postupnému omezování jejich
činnosti
. Na tuto skutečnost naposledy upozornilo i Prohlášení účastníků
mezinárodní konference „Zločiny komunistických režimů“ z 26. února 2010.  Je
to signál, že nejde jen o běžnou otázku personálních změn, ale především
o ideologicky motivovanou snahu různých skupin a jednotlivců opět ustrkovat historii a dějiny.6)
Předsedkyně Rady Ústavu paní Naděžda Kavalírová dne 2. března 2010 nepodepsala
jmenování
pana Jiřího Pernese novým ředitelem ÚSTR.  Vyjadřujeme za to paní
Kavalírové podporu a vyzýváme ji, aby vytrvala a nenechala se „ustrčit“.

Kamil Miroslav Černý, signatář Charty 77            

Neela Winkelmann-Heyrovská

Mirek Vodrážka, aktivista undergroundu

zaměstnanci ÚSTRP.S. Vysvětlení pojmu „neustrčený“. Toto slovo odvozujeme ze Slovníku
spisovného jazyka českého, díl VI., vydaného Akademií věd roku 1989, ve kterém
se vysvětluje význam slova „ústrk“ jako protivenství či nezasloužené
přehlížení práv, nároků, zásluh apod.

 Základní programové prohlášení

 Iniciativa neustrčených je spontánní a otevřené společenství lidí, kteří
si jsou vědomi snahy různých politiků, historiků, institucí, médií, ale i velké části
české společnosti bagatelizovat minulost, ustrkovat paměť dějin a snažit se omezit badatelské a kriticky
zaměřené aktivity vztahující se k naší nedávné historii.

 Iniciativa neustrčených proto chce upozorňovat různými symbolickými formami na protivenství,
ústrky a příkoří, které se dějí naší minulosti a dějinám.

Kamil Miroslav Černý, signatář Charty 77            

Neela Winkelmann-Heyrovská

Mirek Vodrážka, aktivista undergroundu

 P.S. Vysvětlení pojmu „neustrčený“. Toto slovo odvozujeme ze Slovníku spisovného
jazyka českého díl. VI., vydaného Akademií věd roku 1989, ve kterém se vysvětluje
význam slova „ústrk“ jako protivenství či nezasloužené přehlížení práv,
nároků, zásluh apod.

Za KPV-ČR — Zd. K.