Generálmajor v. v. Rudolf Pernický

1. 7. 1915 Krhová-Valašské Meziříčí. 1938 ukončil Vojenskou akademii v Hranicích. 1939 odešel přes Polsko do Francie, vstoupil do cizinecké legie, poté do čs. zahraniční vojenské jednotky, s níž v červnu 1940 odjel do Velké Británie. 1942-1944 instruktor pro výcvik čs. parašutistů, 1944-1945 velitel skupiny TUNGSTEN. 1945-1948 pracoval na ministerstvu národní obrany a absolvoval Vysokou školu válečnou v Praze. 1. 11. 1948 zatčen, v březnu 1949 odsouzen ve vykonstruovaném procesu Státním soudem v Praze za údajnou velezradu k 20 letům odnětí svobody. 1960 amnestován, pracoval jako dělník. 1990 rehabilitován, povýšen na plukovníka a 1991 jmenován do první generálské hodnosti a vyznamenán Řádem M. R. Štefánika 1993. 1990-1992 první předseda Konfederace politických vězňů, od 1993 čestný předseda KPV.

1949, 3. března, Praha Rozsudek Státního soudu v Praze. SÚA Praha, fond Správa Sboru nápravné výchovy

1955, únor, Ostrov u Karlových Varů Posudek k možnosti úpravy trestu R. Pernickému. SÚA Praha, fond ÚV KSČ

(Z.K.-říjen 2005)