Fragmenty

Komunismus musí být poražen

Ivana Haslingerová 
    

„Hrozí nám vláda komunismu,  odobně jako v Německu ve třicátých letech hrozila vláda nacismu,“ varuje ředitel Občanského institutu Roman Joch. Zničení Německo v průběhu první světové války vedlo k tomu, že se nacismus zdál Němcům  v roce 1936 zajímavý. Důsledky nacismu byly ale okamžitě vidět a v roce 1946 už nikdo nevykřikoval, že je hrdý nacista. Nic tak nepomůže zdiskreditovat systém, jako zdrcující porážka. Komunismus ve vědomí mnohých našich občanů ale nebyl zdiskreditován stejným způsobem, jako nacismus.

U nás nebyli komunisté nikdy poraženi a s tímto balvanem budeme nadále žít. Komunistické rodiny volí komunisty podobně jako v katolických rodinách se volí z tradice strana lidová. Neseme si schizma francouzské revoluce,  s nímž ve Francii žili po pádu třetí republiky.   Až po pádu Francie v roce 1840, kdy se potvrdilo, že byl Napoleon skutečně poražen, začala být irelevantní otázka, zda volit republiku či monarchii. Komunismus musí být proto u nás poražen, stejně jako v Německu nacismus. Komunistická strana by měla být proto co nejdříve zrušena podobně, jak to udělal Konrad Adenauer v Německu.  V  Parlamentě nesmíme mít stranu hlásící se k myšlenkám zločinným a zavrženíhodným. Druhým závěrem bylo, že staré struktury se propojily s novým demokratickým systémem. Mnoho politiků brání vypořádání se s minulostí.  Musíme proto urychleně zřídit Institut paměti národa…>>>

Teprve po vyjití Černé knihy komunismu  západ objevil co se u nás dělo v letech 43-45

Ivana Haslingerová 
 
 

Podle Karla knížete Schwarzenberga  v padesátých letech proběhly v Rakousku a Německu dvě vlny denacifikace. První pod vlivem USA, Francie a  Ruska pomohla Německu v hospodářském růstu. Vně byla studená válka. Po roce 1949 už nezajímala Němce minulost, nakupovali a opravovali. V padesátých letech byly školy a úřady prolezlé nacisty a hlavně myšlením minulosti. „Na gymnasiu mne učil nacista profesor Novotný, který tvrdil, že je věčná škoda, že tažení pobaltských Němců skončilo před hranicemi Polska a Čech. Já mu namítl, že by zabili jeho pradědečka. V šedesátých letech univerzitní studenti proti nacifikaci veřejného života protestovali, v roce 1968 nastala revoluce, nastoupili noví profesoři a nastalo druhé vyrovnání s nacismem. U nás vyrovnání s komunismem takto zdola zatím neprobíhá, v tom je velký rozdíl!

Teprve po vyjití Černé knihy komunismu  Západ objevil, co se u nás dělo koncem války v letech 1943-45 a i fandové komunistů se dozvěděli o spoustě zavražděných. Před tím to zapadlo a proto byl blahovolnější postoj vůči zločinům komunistů než nacistů. Jeden rozdíl ale mezi nacismem a komunismem je. Nikdo si nemohl namlouvat, že nacismus byl lidský projekt v jisté fázi vývoje. Komunismus tak šlo na chvíli chápat….>>>

KSČM má 100 000 členů, z toho 9000 mládeže, proto pozor!

JIří Pancíř 
 
 

Politolog z  Vysoké školy finanční a správní dr. Josef Mlejnek varuje: Dosud nebyla KSČM z morálních důvodů použitelná pro tvorbu vlády. Nyní však hrozí, že bude dříve či později vtažena do vládnutí. ČSSD je postkomunistickou stranou, v níž jsou jak reformní komunisté roku 1968 — Jičínský, tak normalizační kariéristé — Kraus a národnofrontoví lidé typu Paroubka mající silné kontakty s nomenklaturními kádry. KSČM je daleko silnější stranou než ČSSD. V roce 2003 měli 100  000 členů, socialisté 16 000. Mnozí říkají, že vymřou, ale pozor 50 % členů mají sice starších 70 let, 30 % mladších 60  let a jen 9 % pod 50 let. Avšak 9 % ze 100 000 je 9000 a to je hodně, nehledě na to, že tito lidé jsou navíc velmi aktivní. Po osmi letech,co byla u moci, nebyla ČSSD schopna komunisty zkultivovat…>>>

Svoboda versus nesvoboda v díle Richarda Peška

Ivana Haslingerová

 
  Není tomu tak dávno, co se většina našich umělců třásla, aby se jejich kamarádi nebo dokonce oni sami stali ministrem kultury, aby získali peníze a mohli, jak se říká, volně a svobodně tvořit. Ve srovnání s nimi je malíř Richard Pešek ojedinělý fenomén, který se vypracoval na světově uznávaného umělce svými obrazy zcela sám, bez jakýchkoliv dotací. Jeho díla jsou v cizině vysoce ceněna. Visí v Bílém domě, v Museu moderního umění ve Švédském Halmstadu a v soukromých i státních sbírkách na pěti kontinentech. Je zastoupen i v královské sbírce šejka Sultana Mohameda Al Qassimi, hlavy Emirátu Sharjah ve  Spojených arabských emirátech. Není divu, že jako druhý žijící Čech se po Josefu Škvoreckém ocitl jako téma maturitních otázek v Austrálii. Jsme proto rádi, že můžeme naše čtenáře seznámit s tímto vynikajícím umělcem, který, jak už je to tady zvykem, je velmi znám ve světě ale nikoliv u nás.  Více se mohou čtenáři o Richardu Peškovi dozvědět kliknutím na exkluzivní rozhovor, který poskytl naší revui: „Fenomén světového malířství Richard Pešek“.  

  

V letošním roce mají i naši občané možnost seznámit se s jeho díly  v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v Galerii Platýz na Národní třídě v Praze.  Nad výstavou v Platýzu převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus. Mediální záštitu nad oběmi výstavami měla tu čest převzít naše kulturně-hospodářská revue Fragmenty.

Nenechme zapadnout minulost do ztracena, zříďme Institit paměti národa

Ivana Haslingerová 
 
 

„Staré struktury se propojily s novým demokratickým systémem. Toto velice vadí. Mnoho politiků brání vypořádání se s minulostí. Ovlivňují veřejné mínění. Nechtějí si připomínat osobní selhání a  nechtějí se zrušit. Nesmí to ale vést k naší rezignaci!“ říká senátor Jiří Liška. Chceme zřídit Institut paměti národa, stejně jako ho mají díky panu Langošovi již tři roky Slováci. Prostřednictvím Odborného centra pro rozkrývání totality by Senát spravoval archiv státní bezpečnosti. A především by byl symbolickým vyjádřením vůle nenechat padnout komunistickou minulost do ztracena. Podle mne ústav dopadne dobře, neboť nebude závislý na státní moci.  Senát si vezme za své i prosazení Zákona o třetím odboji. Jeho účastníci by měli dostat nejen morální satisfakce. Je módní mluvit o zvěrstvech padesátých let jako o  úchylce. To, co tu bylo, byla prý úchylka českých dějin. Ve skutečnosti to byl pouze logický důsledek komunismu. Zeman  tvrdil, že totalitní systém začal již v roce 1945. Vyhnání Němců je toho nejlepší důkaz. Znal jsem nacistu v Komunistické straně na Jižní Moravě. Pak ho zavřeli. Po válce byla větší kolaborace, než jsme si mysleli. Ti, co nás řezali v komunistických koncentrácích, byli ti, které jsme za války platili. Všichni říkali, že to byla vina Němců, pak Rusů, ale že jsme si mnohé zavinili sami, neradi dodnes připouštíme. Doba totality byla pohromou mnoho z nás s komunisty spolupracovalo a tito mají dodnes své výhody. Brání jim to v jasném postoji. Nikdo nemluví rád otevřeně o tom, z čeho má velké výhody…>>>

Řekni mi jaký máte stranický systém a já řeknu jaký máte režim

Jiří Pancír 
   

Politolog z  Fakulty sociálních věd UK prof. Miroslav Novák říká: „Řekni mi, jaký máte stranický systém, a já řeknu, jaký máte režim.“ Provedu proto stručné porovnání s blízkými zeměmi, jako je Maďarsko a Polsko. V Česku byla od roku 1946 výjimečně silná KSČ. V říjnu 1948 bylo 21,7 % lidí v KSČ, v Maďarsku 12 %, jinde kolem tří. Jen Kim Ir Senova Severní Korea nám byla podobná. V roce 1968 bylo půl milionu komunistů ze strany vyloučeno. Brzo to bylo zaceleno.  Mezi normalizací u nás a v Maďarsku byl velký rozdíl. Maďaři kladli vojenský odpor. V současnosti levou část u nás zaplnila KSČM, která se nemohla konvertovat. Vyhlídky nejsou růžové, ale dokonce rudé. Koalice mezi ČSSD a komunisty je v budoucnu velmi pravěpodobná, což je velmi negativní možnost. Brežněv nechal padnout Novotného. Zatažení komunistů do vlády, byť nepřímé, je riziko. Jedním důvodem, proč hlasují lidé pro extrémní strany, je nespokojenost. Zeman ji skvěle podchytil a nyní to přebrali komunisté. Pravičáci by měli proto prozkoumat důvody nespokojenosti a opravit je….>>>

Zakažme diktátorské strany jako Konrad Adenauer v Německu

Ivana Haslingerová 
 
 

Zatímco cílem pravice je kapitalismus, cílem levice je komunismus,“ říká politolog z Fakulty sociálních věd UK  Ladislav Mrklas.  Jednají dle Marxovy teze: „Svět nejde jen vykládat, nutno ho i změnit.“ Komunisté ztratili svůj sociální status. Příkladem mohou být horníci.  Jsou nespokojeni s málo levicovou politikou ČSSD. Místo aby ČSSD dělala sociální politiku, její asociální vláda rozevřela nůžky mezi chudými a bohatými. Lidé jsou navíc nespokojeni s nejrůznějšími aférami, které komunisté nemají, protože nevládnou. Reforma volebního systému na většinový není asi reálná a velká koalice nahraje komunistům. Rozhodně není dobré zatáhnout je do vlády, i když tam vlastně stejně sedí. Jsou všude, v ČTK, ČKA, mají obsazeného místopředsedu sněmovny. Nejde čekat, ale konat. Řešením je zákaz komunistů. Je tam hodně kariéristů, kteří by se se zakázanou stranou rozešli. Rychle by zmizeli do alternativních stran  a síly by se rozložily. Měli bychom udělat zákaz diktátorských stran jako v Německu. Policejně je pronásledovat. V Německu byla Komunistická partaj za Adenaura rozpuštěna. Mnozí v CDU chtěli, aby nebyla, že voliči podpoří socialisty. Ale nestalo se to. Němci věděli, proč to zakázali. Podařilo se tím snížit korupci a nezaměstnanost. Pak se vítr pohánějící vývoj změnil….>>>>

V EU vyrábějí nového komunistického člověka

Jiří Pancíř 
 
 

První, kdo nás kritizoval za lustrační zákon, byla podle poslance Marka Bendy Rada Evropy (RE). Že prý nebyl poražen marxismus, ale pouze odrůda stalinismu. V EU převládá závist, zášť, nenávist a glajšaltování. RE chce sebrat lidem svobodu a udělat z nich loutky chovající se stejně (Polpot v  Kambodži je vzorem). Levice v EU v tomto žije. Vyrábějí tam stále nového komunistického člověka, kterého komunismus prý uvede k dokonalosti. Je otázkou, nakolik jsme dokázali minulý režim pojmenovat. Normalizaci budou muset popsat lidé, kteří ji nezažili. Normalizace byla dějinnějším fenoménem než padesátá léta. Byla děsivá tím, jak vše zešedlo. Nikomu se nic nedělo, jen Husák hrozil nedozírnými následky a všichni sklapli. Všichni se báli a nikdo nevěděl, kdo na něj donáší. Nyní je to ve filmech parodováno, což je chyba. Jak je možné, že ještě v roce 1968 lidé demonstrovali a v roce 1969 volili? Musíme změnit myšlení těchto lidí  zdola. Je  absurdní, že se  odmítáme bavit o třídní nenávisti, která je stejná jako masová. Na sjezdu MMF Ransdorf deklaroval: „Praha, Seattle a co dál, vyvlastníme kapitál“. Byla to přímá výzva k okradení bohatých a nic se nestalo. ..>>>

Komunisté slibovali všechno všem a proto v roce 1946 zvítězili

Ivana Haslingerová 
 
 

Komunisté využili podle historika AV ČR Michala Pehra nadšení lidí po válce. Nastal čas ilusí a nadějí. Vidina sociální spravedlnosti lidi lákala. Komunisté tehdy hlásali, že nebudou ubližovat,  a nikdo nevěděl, že lžou. Beneš 16.5.1945 uvedl: „Mám mnoho práce, dám se do vybudování republiky a nového domova“. Jak ale měla nová vlast vypadat, o tom se názory různily. Někteří chtěli návrat k 1. republice, další Lidovou demokracii a jiní Sovětské Československo. Komunisté nakonec prosadili „vládu Národní fronty“ a legální opozice přestala existovat. Agrárnící, živnostníci a národní demokraté přestali existovat. Komunisté slibovali všechno všem a přizpůsobovali se situaci. Strana vystupovala jako konstruktivní, státotvorná a demokratická. Proti ní stála zlá a podlá reakce. Neměli tehdy nic proti náboženství, podporovali dělníky i intelektuály. Do státní správy dosadili své lidi. Občané měli radost, že díky nim dostávají majetek. Netušili, že jim ho brzy zase vezmou. Přijímali všechny členy bez ohledu, jak jednali za okupace, a nesmělo jim být ublíženo. Beneš se tehdy vyjádřil: „Nemohl jsem poznat český lid. Nutno se seznámit se skutečností a nebrat ji tragicky“ …>>>

Nemůžeme mít v Parlamentě stranu, hlásící se ke komunismu

Ivana Haslingerová 
 
 

paměti.  Komunismus byl i jinde ve světě, nebyl to isolovaný jev a vize jednoho diktátora, Gottwalda. Komunizmus způsobil smrt více než stodeseti milionů bezbranných obětí (Čína -77, SSSR — 62, Kambodža 2,5, Severní Korea 2, Vietnam 1,6, Jugoslávie 1,1, Jižní Jemen 1, Ethiopie 0,75, Rumunsko 0,5, Afganistan 0,23, Mozambik 0,2 a Angola 0,1.) Horní odhady uvádějí dokonce smrt 260 milionů lidí. Kongres USA uváděl v roce 1993 103-199 milionů. Jde o smrt více než 100 milionů lidí v bezprecedentním holocaustu. Oběti komunismu by měly být připomínány, aby lidé nedovolili této zlovolné teorii nikdy změnit svět. Komunisti zklikvidovali paměť, duši i tradici národa…>>>

Lhostejnost a rezignace na hodnoty umožňuje  návrat komunistů

Jiří Pancíř Podle senátora Martina Mejstříka nás komunismus  zbavil nejen svobody, ale i pocitu zodpovědnosti. omněl  že komunismus nás zbavil nejen svobody, ale i pocitu zodpovědnosti. Nemůžeme mít v Parlamentě stranu hlásící se ke komunismu. Komunistický režim odpíral vyjádřit politickou vůli, systematicky a trvale porušoval lidská práva a  mezinárodní smlouvy. Zájmy KSČ postavil nad zákon a v důsledku toho popravoval, vraždil a zbavoval občany majetku. Beztrestně páchal zločiny a nechal zemi okupovat cizí mocností. Režim založený na  komunistické ideologii byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný a KSČ též. Odpor proti tomuto režimu byl legitimní, spravedlivý, morálně ospravedlnitelný. Nyní v roce 2006 je komunisti frakcí v Parlamentě. To nemůžeme připustit. Měl by být přijat Zákon o Institutu národní 
 
 

   Probíhá debata o zákazu KSČ. Jde o symbolickou otázku? Stačí lepší název a půjde do vlády. Nejlepší by byla podle ministra zahraničí Cyrila Svobody politická porážka této síly. Obecným problémem je klima. V roce 1946 v polodemokratických volbách komunisté zvítězili. Lhostejnost a rezignace na hodnoty je velkým problémem, který umožňuje nyní návrat komunistů. To, že za názor dávali 25 let kriminálu, nesmí být nikomu lhostejné a  neobstojí kritika „dejte nám s tím pokoj“. Je to vážné nebezpečí. NSDAP byla do 30 let také marginální stranou. Musíme živit a připomínat paměť národa. Občané by měli číst komunistický program, z něhož mrazí. Jak se nevyjadřují o NATO. Je třeba pracovat s českou lhostejností. Kladem bylo přijetí lustračního zákona, který má chránit veřejnou správu před vydíráním. Dále pak bylo dobrým krokem přijetí zákona o protiprávnosti komunistického režimu a restitučního zákona. Ten udělal narovnání s výjimkou křivd učiněných zejména katolické církvi. Velkým problémem je, že je pro mladé lidi obtížné z  hlediska práva poznat vlastní minulost. V Německu je nacistická strana zakázaná a děti povinně navštěvují koncentrační tábory. My ve školách deformujeme mládež, aby nepoznali minulost včetně konce diktatury velmi podobné nacistické….>>>

KSČM je dynamit, který tiká a vybuchne v příhodnou chvíli

Ivana Haslingerová 
 
 

Ideologie komunismu existuje u nás již od roku 1921 připomíná bývalý náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování Pavel Žáček. Nestačí ale pouze z názvu KSČM odstranit slovo komunistická, ale musíme se zbavit komunistického myšlení. Musíme se zbavit relativizace  a protestovat proti slovům, že před rokem 1989 bylo lépe. Nestačí ale pouze z názvu KSČM odstranit slovo komunistická, ale musíme se zbavit komunistického myšlení. Musíme se zbavit relativizace  a protestovat proti slovům, že před rokem 1989 bylo lépe. Musíme si uvědomit, že to, co je nekalé v současné době, je odvozeno z doby komunismu.  Odsouzení komunistických zločinců bylo nemastné neslané. Havel přistoupil na řešení, které dosadilo komunistické kádry do pozic. Čalfa nabídl řešení situace, ministrem obrany se stal ultrakomunista Vacek a to vše pod patronací Havla. V roce 1999 se dostali komunisté přes nástup socialistů legálně k moci. Nyní Paroubek otevřel Pandořinu skříňku dokořán tím, že paralyzoval antikomunistický zákon. Komunisté dostali dokonce i do rady ČTK své lidi. Přestože KSČM není standardní stranou, neboť se hlásí k Leninovi, Marxovi a Engelsovi, dostal se také naší zásluhou její předvoj do Evropského parlamentu (EP). KSČM je dynamit, který tiká a vybuchne v příhodnou chvíli. Pustit si ho do státních struktur je velice nebezpečné…>>>

Nejodpornější věc v komunistickém režimu byla anonymita

Jiří Pancíř 
 
 

V roce 1991  dal tehdejší ministr vnitra Langoš příkaz Úřadu pro zahraniční styky a informace, aby vyčlenil jeho svazkovou agendu. Bylo mu předáno 565 balíků jako přísně tajné. Vyšly přesto Cibulkovy seznamy. V roce 1996 se mohly oběti podívat a za 50 Kč dát vytisknout i stranu seznamu v Pardubicích. Pouze svazky ze statistické evidence odboru 1,4,6 zůstaly tajné. Ministr vnitra Grulich je pak odtajnil kromě svazků z 1. odboru a svazků cizích státních příslušníků. V  roce 2002 zpřístupněn i 1. odbor. Chybí 35 000 osob, které nedohledali. Hodně z nich již nežije. V roce 1954-61 obsahoval registr 12 380 lidí a jen 3500 z nich bylo zveřejněno. V roce 2004 nový archivní zákon uložil zpřístupnit všechno kromě svazků cizích státních příslušníků….>>> 

Informace z činnosti KPV .