Fotoreportáž: Výroční schůze KPV Nová Paka 2008

Političtí vězni: Nikdy nezapomeneme!

Nová Paka — Sto deset členů packé pobočky Konfederace politických vězňů a jejich hostů téměř
zaplnilo poslední lednovou sobotu na své výroční schůzi velký sál novopackého P centra
Militkých.

Sešli se zde, aby jako každým rokem v tuto dobu zhodnotili nejen svoji činnost v uplynulém roce a naplánovali si úkoly pro letošek, ale také si v příjemném rodinném prostředí
nabíjeli baterie pro svoji práci v letošním roce, jak několikráte sdělila přítomným
předsedkyně Konfederace politických vězňů a Naďa Kavalírová.

Kulturní vstup

K rodinné pohodě přispěl, podobně i jako v minulých letech, zazpíváním dvou
duchovních a třech národních písní packý pěvecký sbor rodiny
Čančíkových. Po tiché vzpomínce na zemřelé členy KPV, přivítala velice srdečně
předsedkyně packé pobočky Blanka Čílová přítomné, včetně hostů, mezi nimi byla, letos již po patnácté, dříve zmíněná Naďa Kavalírová s dalšími členy
ústředí KPV. Packá schůze je natolik jedinečná, že neváhala s ní do Nové Paky
přijet i velká část ústředního výboru KPV.

Hosté

Mezi hosty nechyběli ani senátor Jiří Liška a náměstek krajského hejtmana Petr Kuřík se svými manželkami. Z představitelů měst navštívili toto setkání novopacký místostarosta
Josef Hendrych, starosta Hořic Ivan Doležal s dalšími dvěma členy zastupitelstva a starostka Staré Paky Věra
Hlostová. Nechyběl tradiční účastník z Jičína Jiří Vitvar a pozdravit své
packé přátelé přišli i zástupci PTP z téhož města, kteří velmi často a úspěšně s packou pobočkou KPV spolupracují.

Již tradičně se přišla navštívit roční hodnocení a seznámit se tak s činností přišla i
velká řada zástupců z různých českých poboček KPV. Zdravice zde pronesli zástupci
z Hradce Králové, Náchoda, Trutnova, Semil, Chrudimi a Neratovic. Tentokráte z důvodu
zranění se nemohl dostavit poslanec Zdeněk Lhota, z jehož zdravice se přítomní dozvěděli, jak velice ho
mrzí neúčast na letošním setkání, protože dobře ví jak důležité je pro něho
vstřebání atmosféry jednání, která pro něho znamená, mimo jiné, i velkou
inspiraci pro jeho práci v poslanecké sněmovně.

Projevy

Ve svých projevech se hosté vyjadřovali velmi pochvalně k práci packé pobočky KPV za níž
stojí zvláště její předsedkyně Blanka Čílová. Předsedkyně Naďa Kavalírová
prohlásila, že packá pobočka je velká rodina, kam velice ráda každoročně v lednu jezdí:
“ Nezradím nic z toho co jsem si předsevzala a budu bojovat neustále za práva bývalých
politických vězňů. Musíme stále přemýšlet nad budoucností KPV a oslovovat mladé lidi,
kteří nám umějí naslouchat, abychom mohli tuto naši planoucí pochodeň předat. V podobném
tónu mluvil i představitel K 231 Ing. Mirko Šťastný. Ten také představil přítomným
březnový společenský pořad v Praze na Žofíně, k výročí vzniku této organizace
v roce 1968.

Vznik ústavu

Senátor Jiří Liška, který se hodně zasloužil o vznik Ústavu pro studium totalitních režimů,
sdělil přítomným, že tento Ústav řídí sedmičlenná rada jejíž předsedkyní byla
jmenována prezidentem Václavem Klausem Naďa Kavalírová. Ústav má zkoumat a nestranně hodnotit
dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci. „Stojím za Vámi a spolehněte se, že i nadále Vás budu podporovat“, řekl na závěr senátor.

Kniha

Že osud politických vězňů a snaha o seznámení s jejich utrpením leží na srdci
i mladým lidem, dokumentuje Veronika Kuříková svoji nedávno vydanou knihou III. odboj na Novopacku.
Autorka zde poděkovala za pomoc při poskytování materiálu pro svoji knihu. „Jsem si vědoma, že kniha
není úplná, protože v době, kdy již byla v tisku jsem získala další svazky, které
ještě nebyly prostudovány. Slibuji, že dalšími novými poznatky knihu ještě doplním“.
Přítomní se rovněž dozvěděli, že v úterý 12. února v 18 hod. bude
v novopacké knihovně probíhat beseda k této knize za přítomnosti senátora Jiřího
Lišky a hejtmana Královéhradeckého kraje.

Web

Velikou aktivitu na podporu KPV vyvíjí již několik let další mladý člověk Michal Kuchta, který
vede internetové stránky http://www.pametnaroda.cz, kde prezentuje
vše co souvisí s činností KPV a svými fotogaleriemi systematicky seznamuje s činností této
organizace. I návštěvníci sobotního setkání mohli vidět jeho promítanou smyčku
snímků z různých setkání a výstav z minulých let.

Velice zajímavé bylo vyprávění Hany Truncové, která spolu s dalšími členkami KPV
navštěvuje školy, kde seznamují žáky a studenty s persekucemi některých našich občanů za komunistické nadvlády.

Přednášky

„ Z těchto přednášek na školách a jejich následných diskusí máme velmi
dobré pocity a zkušenosti. Velice nás překvapuje značný zájem jaký školáci o tuto
neblahou minulost mají“, řekla mimo jiné hlavní organizátorka těchto školních besed. Mluvilo se zde rovněž i o stránkách http://www.dcery.cz, kde dcery již
nežijících politických vězňů líčí své pocity a smutné vyrůstání bez
svých otců.

Přítomen byl rovněž Jaroslav Grosman, o jehož životních osudech se můžete dočíst zde.

Mimo zhodnocení loňské, velice obsáhlé činnosti, se zmínil ve své výroční
zprávě člen výboru packé pobočky KPV Miloš Rataj o plánech pro letošní rok.
V nabídkách letošní činnosti nechybí další Prvomájové setkání na Letenské pláni, tradiční setkání politických vězňů v Praze na Žofíně a v Jáchymově, ale i besedy a výstavy a mnoho dalších činností.

Zdroj: Míla Pour, www.jicinsky.denik.cz