Fotoreportáž: Veronika Kuříková představila knihu Třetí odboj na Novopacku

Třetí odboj na Novopacku je název nové knihy Veroniky Kuříkové (na snímku
s místopředsedou Senátu Jiřím Liškou), která byla v úterý 12. 2. 2008 představena v novopacké knihovně. Publikace přibližuje nejen osudové okamžiky v životě lidí
poznamenaných komunistickou zvůli v polovině minulého století, ale autorka také ať už přímo,
či nepřímo na stránkách své knihy nastoluje nebo oživuje řadu palčivých otázek, které
se dotýkají celé české společnosti. Ostatně období politických procesů
z padesátých let a následných perzekucí, které postihly mnoho rodin v celé
republice, zůstává u nás i s odstupem času stále okrajovým tématem. Kniha
Veroniky Kuříkové tak může pomoci osvětlit, a hlavně připomenout dosud málo probádanou nebo
nezaznamenanou část historie i pro příští generace.

Prezentace knihy Třetí odboj na Novopacku