Fotoreportáž: Pokračování projektu Politicky Nekorektní

Začátkem dubna dokončil švýcarský fotograf Simon Frey první, tj. portrétní část
svého projektu s bývalými politickými vězni doby komunizmu. Fotilo se dva dny v Ostravě a dva dny
v Hořicích. Velké poděkování za zajištění prostor, organizační a jinou výpomoc
patří Salesiánskému středisku v Ostravě a jmenovitě panu Žídkovi a také vedení města
Hořice, které projekt podporuje již delší dobu, de facto od jeho vzniku v druhé polovině roku 2006.

V roce 2007 měl projekt dvě výstavy — v únoru během prvního ročníku festivalu Mene tekel
a v říjnu samostatně v Senátu pod záštitou pana místopředsedy Senátu Dr.Lišky.
Portrét Hany Truncové se pak stal v únoru tohoto roku prostřednictvím plakátů a banerů
v pražské hromadné dopravě oficiální tváří druhého ročníku festivalu Mene
tekel. Dva portréty pana arcibiskupa Otčenáška jsou v rezidenci královehradeckého biskupa.

Dále Simon Frey plánuje vytvořit panoramatické fotografie (ještě větší formát než
dosavadní portréty ovelikosti 1 m2, lokace typu bývalý lágr Vojna, bývalé
mučírny v Uherském Hradišti, vězení Pardubice, Ruzyň a j.). Poslední částí projektu by
měly být portréty muklů spolu s VIP osobnostmi (nejen) politiky, které mají vztah k tématu.
Nejde o pokus o lacinou popularitu, záměrem je využít spíše hry s kontrasty asymboly na různých úrovních, která snad může napomoci k tomu, aby více lidí dokázalo
najít spojitosti mezi minulostí a současností.

Dokončení projektu ale plně závisí na tom, jestli se podaří sehnat finanční prostředky pro jeho
zajištění (týká se i možné účasti na projektu “Osmičky v českých
dějinách”, který proběhne v říjnu tohoto roku ve Washingtonu, USA). Doposud vše financoval
švýcarský fotograf ze svých vlastních zdrojů, což ovšem vzhledem ke stupňující se (nejen)
finanční náročnosti projektu není dále možné.