Fotoreportáž: Muklovská pouť na Sv. Hostýně 2007

V sobotu 1. září proběhla již XV. muklovská pouť na Sv. Hostýně. Text popisující průběh pouti se připravuje.

Projev zástupce KPV ČR u pomníku na Svatém Hostýně 1. září 2007

Vážení hosté, představitelé veřejných institucí, milé sestry a bratři, drazí poutníci svatohostýnští, připutovali jsme právě k jednomu z četných pomníků rozsetých po celé naší vlasti, abychom si připomněli oběti zla a nenávisti. Jsou zde vyryta jména těch příslušníků třetího odboje, kteří byli popraveni a zavražděni budovateli komunistického režimu v Československu v letech po Únoru 1948. Byli to mladí muži i otcové rodin, kteří měli své dobré vlastnosti i slabosti a stejné touhy, radosti i starosti jako my ostatní. Narodili se však v nepříznivé době a dostali se do střetu s krutou násilnickou mocí. Jejich největší vinou bylo, že se proti ní vzepřeli. A za své odhodlání chránit naši svobodu, demokracii a existenci přišli i o své životy.

Dnes se na tomto místě skláníme s úctou a pokorou před jejich památkou a uvědomujeme si nyní stále více svou spojitost s jejich životem i smrtí. Přicházíme jim také projevit svou nesmírnou vděčnost za jejich zásluhy a snažíme se, abychom zodpovědně převzali jejich odkaz a poselství.

Žádná oběť není nadarmo, ale nezapomeňme, že nemůžeme také dostat všechno zadarmo. Opustíme-li své ideály a přestaneme-li uznávat vyšší duchovní a morální hodnoty, budeme muset čekat možná ještě další desetiletí, než budou oběti našich předchůdců přijaty. Bez naší spolupráce se to určitě nestane.

Moc Vás všechny prosíme, abyste ani v dnešní době, kdy jsou opět mnohé vymoženosti svobody a demokracie ze všech stran ohrožovány, neustávali ve svém odporu ke zlu ve všech podobách a projevili tak svou lásku k pravdě a k životu.

Jen tak bude naše přání pokoje a věčného odpočinku všem našim věrným zemřelým opravdové.

Leo Žídek

Pokud si přejete některou z fotografií v originální kvalitě, napište nám její číslo (zobrazí se po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek, položka Vlastnosti, Vlastnosti obrázku) na e-mail web.kpv@seznam.cz, rádi Vám fotografii zašleme.