Fotoreportáž: Letná 1. máj 2006 odpolední část

Po poledni byl předán mikrofon mladým moderátorům, kteří tak symbolicky převzali poselství akce, všem mladým lidem.