Fotoreportáž: Letná 1. máj 2006 dopolední hlavní část

Na 1. máje v 10.00 zahájila Konfederace politických vězňů setkání ne Letenské pláni. Programem provázel Mirko Šťastný, hlavní slovo za KPV Naděžda Kavalírová a Leo Žídek.