Fotoreportáž: Koncert k 90. výročí Republiky pro KPV ČR V Obecním domě

Konfederace politických vězňů ČR pod záštitou primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma uspořádala v neděli dne 12. října 2008 ve Smetanově síni Obecního domu
v Praze dopolední matiné k 90. výročí vzniku Československé republiky.

Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK zahrál první tři symfonické básně
z Mé Vlasti — Vyšehrad, Vltava a Šárka, skladatele Bedřicha Smetany.

Má Vlast, cyklus šesti symfonických básní je jedním z vrcholných vlasteneckých
manifestů, spjatých s ideou vlasti, národa a slávy. Programová skladba vyrůstá
z českých mýtů a oslavuje českou minulost, krajinu i lid a předpovídá slavnou
budoucnost českého národa.

Po přestávce zazněly tóny hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dne 12. srpna jsme si připomněli 80. výročí jeho úmrtí.

Symfonické dílo Sinfonietta (provedeno roku 1926),  patří k jeho vrcholným symfonickým dílům. Vyjadřuje jeho radost ze vzniku nového života v Československu. Je to zobrazeno
„třeskem vítězných trubek“ na začátku skladby. Společně se Symfonickým orchestrem
v této části koncertu účinkuje Ústřední hudba Armády ČR