Fotoreportáž: Jáchymovské peklo 2008

Přinášíme Vám fotoreportáž Josefa Hally, kterému se podařilo zaznamenat celý průběh
dvoudenního Jáchymovského pekla 2008, které proběhlo 23. a 24. 5. 2008.

Významnou skutečností se stalo prohlášení Veže smrti za Národní kulturní
památku.
Došlo i k slavnostnímu otevření štoly č. 1 Barbora.

Vybrali jsme větší množství fotografií, které vystihují atmosféru setkání.

Související články:

Jáchymovské peklo očima Josefa Hally

První den byly za účasti asi dvou set osob položeny věnce a květiny na hrob účastníků
útěku z října 1951 na hřbitově v Horním Slavkově, u Věže smrti v Dolním
Žďáru (Ostrov; čerstvě jmenována národní kulturní památkou) a u hrobu politických
vězňů na jáchymovském hřbitově. První den byli přítomni a vystoupili senátor Richard Sequens a poslanec Vladimír Šoltys, ředitel ÚSTR Pavel Žáček, P. Hugo Josef Pitel, OPraem. Při návštěvě Věže smrti se mohli přítomní seznámit s jejími vnitřními prostorami, které by měly
v budoucnosti sloužit jako zázemí a expozice Mezinárodního muzea otrockých prací.
S vizuální podobou návrhů, jak ztvárnit prostor darovaný holdingem Škoda (jde o část
areálu, která po zrušení výboby trolejbusů ve Škodě Ostrov byla roku 2005 původně navržena
k prodeji), seznámil účastníky doc. Ing. arch. Michal Hlaváček z ČVUT Praha.

Druhý den byla v kostele sv. Jáchyma a Anny v Jáchymově, který byl roku
1987 kardinálem Františkem Tomáškem prohlášen poutním místem místo zbořeného
kostela a kláštera v nedaleké Mariánské, sloužena mše sv., kterou v přeplněném kostele
koncelebrovali arcibiskup Karel Otčenášek, biskup plzeňský Mons. František Radkovský, farář z kostela sv. Jáchyma a Anny v Jáchymově P. Marek Hric, třeboňský farář P. Hugo Josef Pitel, OPraem., karlovarský vikář P. Jiří Hladík O. Cr., a další duchovní. Poté proběhlo za účasti 500 osob kladení věnců u Brány svobody před kostelem, přítomni byli mj. ministr —
předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda, senátor a starosta Božího Daru Jan Horník, poslanec Miloš Patera, náměstek ministryně obrany pro vyzbrojování Jaroslav Kopřiva a zástupce náčelníka generálního štábu Armády ČR generálmajor Josef Prokš,
z Kanceláře prezidenta republiky ředitel protokolu Jindřich Forejt, ředitel tiskového odboru předsedy vlády Martin Schmarcz, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel a představitelé místní samosprávy z Horního Slavkova, Jáchymova a Karlových Varů. Někteří z nich (mj. Schmarcz, Svoboda, Horník, Pavel, Vondráček), jakož i představitelé politických vězňů N. Kavalírová a K. Noskovič, pronesli projevy. Mezi účastníky byla i stovka politických vězňů ze Slovenska (jak z Konfederácie politických väzňov Slovenska, tak ze Zväzu protikomunistického odboja).

Posledním bodem programu bylo slavnostní otevření první části nové expozice Krajského
muzea Karlovarského kraje, příspěvková organizace (KMKK; http://www.kmkk.cz), kterou je štola č. 1 (jde o součást bývalého skanzenu Hornického spolku Barbora, který se v čele s Libuší Rudolfovou staral o její vzkříšení v blízkosti bývalého dolu Svornost od roku 1996; od roku 2005 je nájemcem (od podniku Diamo s. p.) objektu sokolovská pobočka KMKK, expozice sama je součástí Česko-bavorského geoparku, vedoucím sekce je geolog a bývalý poslanec a politik Rudolf Tomíček z Horního Slavkova; viz http://www.geopark.cz) — info.
Než se mohli první zájemci seznámit s expozicí a došlo k slavnostnímu přestřižení
pásky hejtmanem Josefem Pavlem (kraj je zřizovatelem KMKK), ředitelkou KMKK a předsedkyní Asociace muzeí a galerií ČR Evou Dittertovou a členem předsednictva KPV ČR Leo Žídkem, byla expozice vysvěcena arcibiskupem Otčenáškem, který zároveň požehnal všem přítomným.